Friday 19 May 2023

Forelskelsens momentane formål

 


Forelskelse er et psyko-organisk fænomen, en naturlov, som ikke kan fortrænges eller ellimineres, men netop må udleves til mæthedsgrad.
At mennesker KAN blive forelskede er jo garantien for, at driften mod forplantning søges udlevet. Med sin logik og fornuft kunne mennesker ellers hurtigt finde grunde til IKKE at ville forplante sig. Forelskelsen er da det kærlighedens skær (af sindssyge ville nogle sige) som forsynet har måtte indplante i mennesket, så reproduktionen bevares, sålænge denne reproduktion basseres på et fysisk fundament. At flere og flere mennesker mister både evnen til forelskelse og driften mod forplantning (men ikke nødvendigvis dermed lysten til erotik) fortæller os, at menneskeheden støt og roligt bevæger sig frem mod en transformation af de individuelle reproduktionsevner.


 

No comments: