Friday 19 May 2023

Hvordan bliver børn senere hen i livet - frie voksne mennesker?

 


Børn folder sig ud som senere frie selvtænkende voksne, hvis deres barnekroppe i barndommen har fået lov at leve i en naturlig og regelmæssig rytme. Nøjagtig som vand også bliver mest frisk ved at blive rytmetiseret. Evnen til at tænke logisk formes fx blandt andet af at tale et sprog; for hvert sprog har en indbygget egen logik. Dette betyder ikke, at flersprogede børn ikke vil tilegne sig evnen til at tænke logisk på en optimal måde. For barnet knytter et sprog sig til omverdenen og specifikt til det andet menneske. Så taler far spansk og mor serbokroatisk, så kan barnet godt håndtere disse to sæt vidt forskellige logiske tankemønstre, fordi det ene knyttes til fars-tanke-følelses-univers og det andet til mors. Men vælger forældrene hver især konstant at skifte mellem forskellige sprog, når de taler med deres barn, så vil det virke desorienterende på barnets orientering i det sproglige landskabs indbyggede logikker og barnet vil i højere grad udvikle en evne til at tænke irrationelt, skævt og med fantasmer; hvilket kan være udmærket for et kunstnerisk sinds virke; men blot er det uheldigt, at evnen til logik ikke opbygges på en sund måde - hvilket vil medføre en ufrihed i det voksne liv, fordi det netop er evnen til logisk tænkning, som kan gøre os i stand til at være selvstændigt tænkende og skelnende væsener.
 

No comments: