Saturday 20 May 2023

FERIETAB/FERIEPELETON

 


Bind klude om hestenes hove

Perufløjten bærer dig roligt igennem

Metalbindersaksenes blade

der ønsker at gøre dig til Kaptajn Klo

hurtigere end Pan kan drysse lidt støv


tæller mange mørke dage

før fanen du skal hejse er syet

det er lømmelsucces af fem års snorken

der lykønsker dig

at du endnu engang knapt kan læse.


Barakkerne der sniger sig ind på dig

biblioteket kørt væk på en børe og tippet

og loftet hvor du lå rullet ind i et tæppe

kommer op som et gloende offer

Kaptajn Klosaks rokker afsted i sin stol.


Nap et krus af dit lederskab

synk amøben du sank ind i

ryghvirveltumor er din brændende tornebusk

der fra hvor din tvillingehymne

kysser de mange

som lod dig stjæle deres skæbne.

 

No comments: