Sunday 21 May 2023

SØVN

 


Meningen med at sove er, udover at regenere kroppens celler, organer og funktioner, at drage ud af sin fysiske sfære medbringende de billeder, man i løbet af dagen har "indtaget". Med 'indtaget' menes, alt hvad man har sanset - herunder også sansning i forbindelse med indtagelse af føde, luft, vand etc. Kvaliteten af den føde og de øvrige sanse-indtryk, et jeg har erhvervet sig, bliver registreret af de indre organer i samarbejde med bevidstheden. Især hjerteorganet vejer kvaliteten af indtryk og er et af de harmoniserende organer på dette område. Nyrerne er et andet indre 'sanse-organ', som især vil blive påvirket af chok (Chok og traumer kan ofte ses behandlet nat efter nat efter nat - det er kendt fra overlevende fra diverse krige, at det, de har oplevet, ikke sjældent bevirker natlige drømme og mareridt, som kan fortsætte resten af livet ud). Alle disse indtryk som organerne melder ind i bevidsthedsoceanet, drager sjælen ud af den sovende krop med - for at stemple ind i Natuniversitetet, hvor menneskesjælen kommer til sin natlige lektion, hvor billederne bliver behandlet, kommenteret, korrigeret og menneskesjælen drager derefter med denne natlige læring tilbage i kroppen, med en ny pose 'guld' 😊 = korrigerede 'billeder', som det skal forvalte i det vågne tidsrum, tage handling på og forsøge at gøre til mere harmoniske, når de atter er på vej ned i 'rejserygsækken'. Drømme er her et udtryk fra et mellemstadie, hvor der enten har været problemer med 'billedtransporten' den ene eller anden vej. Eller for stor ophobning af forgiftede sanse-indtryk (og her ikke mindst fødeemner), der forplumrer vejen ud af og/eller ind i kroppen.

Undtagelsen fra ovenstående beskrivelse af drømme - kan være klar-drømme og regulære varsler. Noget som især i Island har været ret udbredt især på kvinde-siden - helt op til vores tid.

Selv om drømme almindeligvis er udtryk for og fremstår som kaotiske tilstande, kan man godt arbejde bevidst med dem og gennem dette arbejde gribe helende ind i sit sind og i sin krop. Det gælder ikke mindst drømme under sygdomsforløb, fx feberdrømme. Det er oftest helt eksakte og enkelte mentale tiltag, der skal til med ofte overraskende hurtig helende virkning.

Eksempler på drømme-virksomhed aktiveret af sanse-forgiftning, som jeg gerne vil nævne, er ::: Tandlægen ::: ... I mine unge dage fik jeg altid mareridt, natten efter jeg havde været ved tandlægen. Jeg undrede mig over dette og tænkte på, om det mon kunne være pga de bedøvelsesmidler, som tandlægen brugte. En nærliggende tanke for mig, da jeg første, eneste og sidste gang jeg fik lattergas fik det akut meget dårligt. Jeg besluttede derfor helt at undgå bedøvelser af enhver slags. Fra den dag ophørte de tilforne efterfølgende natlige mareridt.
 

No comments: