Sunday 21 May 2023

Inneruulat puiaasami

 


Bafsnekrum manarum talurenni

renquu notaaq sqabzotov

offibaarek nowiberi beervege

vereerrok fafeffo eenebno henbløq!

Valafsaq! Abbusaafym tyrysneq!

Iifilfa inneruulat puiaasami

tooyko tooyqaa raqaqqti!
 

No comments: