Sunday 7 May 2023

:::Kristus døser som et kronblad

i afgrundens anemone.  

No comments: