Wednesday 21 December 2016


YALDAS YELED :


Tuesday 20 December 2016

:Julenat:

Kongebarnet:


Det er fordi, det er kongebarnet; det er ren bevidsthed; det er før det bliver forenet med sin tvillingesjæl - kort efter sin første tempeloptræden for de skriftkloge. Lukasevangeliets jesusbarn er et helt andet barnevæsen, end det afbillede. Til Lukas-barnet kommer hyrderne. Imens kongerne (de vise mænd) først ankommer senere til det andet barn her. De to børn forenes, fordi det ene ofre sig for det andet. Sådan som Leonardo da Vinci også har fremstillet det i Klippemadonna, hvor barnet med det platoniske væsen og kongebarnet begge ses afbilledet:


Friday 16 December 2016

::
En stribe vand smallere end Beringshavet skiller tornadoen i jomfru og krystalpels, men egentlig er de ét; det er derfor slædehundene behøver to hoveder for at trække hvalen frem som en regnbue af udskidte krebsedyr. Det er derfor den gyldne sædstrøm springer frem med raketfart, kun for at udpege vadestedet, den lille brudflade bevidstheden selv må tilføje for enten at skille eller hele det gyldne snits vertikale pres.
 
 
 
 
 

:
“A a sad a o høje um Assad”

                     Jane Bjørneboe
      

Monday 12 December 2016

Interpol versus EuropolDer var engang hvor vi i Europa ofte hørte om Interpol i alle mulige sammenhænge. I dag hører vi næsten kun om Europol, når vi åbner radioen for at høre radioavis eller fjernsynet for at se TV-avis. Er det et bevidst valg fra radio- og tv-kanalernes side? Er Interpol ikke et meget større og velfungerende organ end Europol? I så fald må den nuværende manglende tale om Interpol absolut betragtes som et propaganda nummer til fordel for opbygningen af en europæisk afart af Interpol.Friday 9 December 2016Døf ørsun opschel misselhøyf

ylurøn røllyf rurlsøn nyfys

mølmyssyr sepeflor 

asnelyn lysyb naf ølnir

vulnidip fofnel ripilo venvellif

rysyp nyffusuna runul fesyrfob

schaph elpufussan supsuffal

foran yffel belifbas

løbs rorøn ynsbollør

løppon pylos bafas sunupøl

nesser faffer irlsannef

eisnal nasser søpøf

liroslen byryl uffen pyf.
Thursday 8 December 2016

:

”Der findes i afstanden mellem tv-studiet og gummibåden en afgrund af abstraktion.”

 Lars Gandsø
:Trods enkelheden giver det mig myrekryb. Den meget umærkeligt lille afvigelse fra det stringente får på helt irrationel vis det kedelige ud på en vippende kant over afgrunden, hvor bag det tynde forhæng KZ-lejrens tårn toner frem som et mega altopslugende edderkoppefantom. Eller ophænget under det, der kunne være taget på et simpelt læskur, tager sig på mærkværdig vis pludselig ud som rør i en konstruktion beregnet til zyklon B.
Sunday 4 December 2016

:::

"At tale sandheden i en tid hvor løgne og manipulation hersker overalt, bliver i fremtiden, set som en revolutionær handling."

                         Brian Nielsen.


Eller som Eric Arthur Blair udtrykte det:

"I en tid med bedrag er det at fortælle sandheden en revolutionær handling"

Saturday 3 December 2016

Læren om mennesket

"Antroposofi er en forberedelse til modtagelse af Kristus."
Citat fra Rudolf Steiners foredragsrække : De enkelte folkesjæles mission (11. foredrag).
At der overhovedet kan tales om folkesjæle og folkesjæles mission er i nutiden noget, der i den grad kan bringe universitetsfrekventerende individer i aldeles blindt raseri. Og jeg forstår dem i den efterfølgende histories belysning sådan set godt, men kan ikke bruge det til noget.
Hvilken kam til hanehåret end vi vælger, bevidstheden tæller alt andet end negationer med.
Antroposoffer og deres 'vi der går skolingsvejen' er mig til brækposen ad, men sådan er dog heldigvis ikke alle, som jeg har mødt, og heldigvis for det, for i det sociale liv er de jo repræsentanter for den verdensanskuelse, levende bevidsthedsforskning og kosmologi som Rudolf Steiner gav verden. Ret beset er det kun hans værk, der tæller og de veje til at nå indsigt, som han har givet til sammen med det.
Men når sådan én som Per Nørgård føler åndenød ved at besøge "førerbunkeren", (sådan som jeg er blevet det fortalt) så fortæller det mig at FRIHEDENS FILOSOFI ind til nu har været spildt mælk på Bolle Lars, omend netop dét værk, et det, Steiner selv skulle have sagt, ville være det eneste der stod tilbage, når århundrederne var rundet.
Antroposofisk Selskab startede som en selvstændiggørelse ud af Det Teosofiske Samfund. Så til starten var det især det adelige lag af hattedamer, som var aktørerne, men under første verdenskrig, hvor ejeren af cigaretfabrikken Waldorf, som var meget optaget af den impuls, han havde oplevet gennem Steiners foredrag, havde arrangeret, at der i hver cigaretpakke blev indlagt en seddel med citater, som soldaterne i deres tristesse i skyttegravene kunne tygge på, så strømmede de overlevende af disse mennesker, fortrinsvis mænd jo, til Steiner-bevægelsen med en ildhu, der havde en helt anden og livsnær impuls, end der tilforn havde været. Denne polaritet er op gennem den antroposofiske bevægelses historie gentagende gange og konstant kommet til udtryk, senest for henved to tiår siden, hvor der var et større opgør, som fra mit synspunkt, ikke synes at falde heldigt ud, og også var den direkte årsag til, at jeg meldte mig ud af antroposofisk selskab.

Skismaet er også kommet stærkt til udtryk i de kunststrømninger, der har været involveret i bevægelsen og som bevægelsen har været og er involveret i. Det er helt sikkert, at Steiner selv stod for en ekspressiv linje. Men idet han ikke kunne tage hånd om hver eneste detalje i det store værk, han havde pustet liv i, og med den enorme mængde af foredrag, impulser og grundlæggelser han var mand for, så overlod han ofte roret til andre, de fik ansvaret, men bølgerne kunne faktisk gå højt, og der blev vel også smækket med dørene, for Steiner var ikke ynder af skønmaleri og flæser for flæsernes skyld. Ligeledes var han jo også optaget af alle de kunstnere, der havde noget vigtigt på sinde, avantgarden - men også mange andre kunstnere var han ét med. Christian Morgenstern og Albert Steffen bør her tilføjes. Samt han har holdt foredrag om enkelte kunstnere - fx Hölderlin, som han stiller så højt, at ingen kunne have drømt derom. Udover naturligvis også den mere klassiske duo Goethe-Schiller, hvem der netop i lyset af Hölderlin må se noget af glorien pillet af. Robert Hammerling er også én af de digtere Steiner fremhæver sammen med sin modsætning Conrad Ferdinand Meyer - hele foredrag er viet disse - i Steiners Karma-betragtninger.

Steiner var ekspressionist, og havde han alene stået for udformningen af t.ex eurytmien havde den efter alt at dømme kommet ind i det 21. århundrede på en helt anden vis. Nu blev det (efter min mening) desværre Marie Steiner, som kom til at stå for udformningen, og hun stod for en slags græsk impressionisme, hvor ekspressionisme er næsten holdt helt ude af billedet. Hun båndlagde også store dele af Steiners eftermæle, og der pågik en efterfølgende kamp, hvor hun stod på et meget rigid standpunkt, der efter min bedømmelse har præget bevægelsen på en uhensigtsmæssig måde.


I Danmark står vi som et vægelsind mellem vores virkelig nordiske impuls og den tysk-græske apollinske formånd. Vi har ikke taget det selvstændige skridt, som fx. man ser komme til udtryk i den måde svenskerne har udformet den indre hvælving i deres store sal i Järna. Her har de vovet og ofret skønheden frem for et sandt men uskønt ekspressionistisk, revolutionært og næsten folkesocialistisk udtryk, som jeg ikke ved, hvad jeg skal mene om, men som alene, fordi det bryder med ovennævnte formånd, tiltaler mig.