Monday 26 April 2010

At fuglene synger:

*
Den opløftelse næsten ethvert menneske oplever, når det hører fuglene synge, tror jeg, skyldes, at mennesket da påmindes, hvilken grad af frihed det kunne have, om det var ren og skær fuld bevidst til stede i sin tænkning - i samme grad som fuglene er til stede i deres sang.
*

Sunday 25 April 2010

Jeg forstår det godt, men lige trist er det alligevel, med alle de mennesker, der har kappet det universielle perspektiv til fordel for den personlige tragedies generaliserede hævntørst.
*
I Danmark er incest (blodskam) forbudt ved lov. Det vil sige, at det er forbudt, at far - datter, mor - søn eller søskende får børn sammen. Alligevel er anonym sæddonation tilladt. Dette forekommer mærkværdigt. Idet en sådan sæddonor kan være ophav til rigtig mange individer. Og således vil der altså også være en mulighed for, at den anonyme sæddonor, når en sådan udbetaling fra sædbanken til en given donationsmodtager har fundet sted - efter en vis årrække uden at vide det indgår et forhold til en, der rent faktisk kan være hans blodsbeslægtede, og at et sådant forhold så faktisk kan medfører afkom, der ellers ved lov egentlig ville henregnes for resultatet af en kriminel handling. Dette i sig selv er, så længe der netop forefindes en lov, der kriminaliserer blodskam, et argument for at sæddonation aldrig skal være anonym, men at den tværtimod altid skal være helt og fuldt registrebar og offentlig kendt, ihvertfald offentlig kendt i den forstand, at sæddonor, sæddonationsmodtager, afkom og retsvæsenet som minimum er vidende om slægtsforholdet. I modsat fald bør loven, der forbyder blodskam, vel i sagens natur skulle revideres?
*
* Elijas ånd omhyller Barack Sct. Michael inspirerer Michelle. *

Saturday 24 April 2010

* Faderen, Drøblen og Helligmunden. *
* Længslens opad Lidelsens nedad Og der imellem jeg. *

Húsavík

Efter den stegte steinbitur
spiser vi tiramisu
idet de tyske tourister
stiger ud af hvalbåden
og invaderer restauranten
kan jeg se lyset
gennem dine ører.
*

Friday 23 April 2010

* Hvad skete der egentlig med David Kelly? Ja, David Kelly - som var ekspert i biologiske våben! *
* "Som idiot er jeg helt alene og unik." Gene Mejaplag Fipjaw *

Wednesday 21 April 2010

*
Da Johan Kirkman fik besked om sin søns død under Irak-krigen, fik han et syn, hvor han i fugleperspektiv så det sønderbombede Tyskland, som det så ud efter anden verdens krig. Hvorfor får han et sådant syn? Hvilken sammenhæng er der mellem Irak-krigen og det tidligere, sønderbombede Tyskland? Og hvorfor holder det tyske efterretningsvæsen hånden over manden der løj verden i krig - mytomanen Rafid Ahmed Alwan alias Curveball?
*

Sunday 18 April 2010

* Der findes en bog ved siden af denne hvor intet ord står skrevet hvor kun stilhed bevæger dit hjerte. Hvor englenes øjne sidder på de hjul du bevæges af og stilheden taler med stilhed. *
* ERINDRING OPLEVELSE LÆNGSEL hvor begynder den ene og hvor slutter den anden lammet bræger løven brøler krabberne kravler fra tidevandszoner og hver begyndelse og hver gennemførelse rummer denne åbning rummer denne sprække hver slutning som gennemborer kødet med vellyst og smerte. *

Saturday 17 April 2010

Kollision

Náhljóð

* Fem fingre fra narhvalens skrig står en forrevet klippe ord må tie for en enkelt plante i gruset en ørken tyst og øde har ikke ord for noget højere end et landskab af sprængte alfabeter på vej under jøklens fod en stjerneknogle solid og stejl en storkjove som hakker dit øje på en af Islands sorte strande stranden ved Reynirsdrangar f.eks her skal du veje katastrofen. *
* Portrættet er den største bandage et gitter af højhuse drysser i din vin de lange ører hører bryllups- klang i hver nabogård vores ghettoblok er ingen Auschwitzfærge du kan ryge i din alterkop. *

Friday 16 April 2010

*
Eyjafjallajökull er jøklen som ligger ved Eyjafjall, Eyjafjallajökull er ikke nogen vulkan - men en gletsjer. Vulkanen under Eyjafjallajökull har endnu intet selvstændigt navn, og må vel egentlig ind til videre regnes for Eyjafjallajökull-eldfjall - ( Øbjergsgletsjervulkanen ).
*
* Brysterne er to en-øjede personer med kikkertglorie bladgondolen har en sky af plovromance skyggekrakeleret står de ud langs kysten i den Mariadelte brænding. *

Thursday 15 April 2010

Tuesday 13 April 2010

* Ja det er rigtigt at fuglen har set stenen og at fuglen er blå men vid også at stenen engang så en fugl og den glemmer den aldrig igen fuglen i stenen er evighedsgylden så langt tilbage stenen kan se. *
*
Vandspejlet tegner hovederne i en egen blå cykelskov selv damesko spræller med halen og tanker traktor i dit svælg havde det ikke været for alle disse tæt plantede save ville hver en gren have stirret fra det kun halvt opspærrede konkylieblik.
}{
[]}
[]}
}[]
][}
*
* Det blå er ikke i stenen mere end noget andet; det blå er omkring díg, der sidder, og stener. *

Sunday 11 April 2010

*
Næser bruser så meget, at man blir helt trampolin. Den ædle limsko nejer jeg med en kat god som jeg. I demoheden åbner ni lus nok talerens nakke. Næser bruser så meget, at oprette stilke rippes til slips. De gætter rigtigt - de står og tisser nu. Lyn så op. Dronning af navneord næsten ret op.
]
]
]]
]][]
]]
*
* Stoppestedet står på hovedet og et babypindsvin er stukket op i klorøv. *
* Jeg går ud for at lede efter den attenårige shadorklædte kvinde, der var for tung til eurytmi. *

Saturday 10 April 2010

Friday 9 April 2010

* B, M, R, S og T hører til en bestemt og i sig selv afsluttet udviklingsrække. *

Wednesday 7 April 2010

*
Styrter flyet ned, for at tyvene kan have arbejdsro.
[]
Spilder en kvinde sit talent, fordi hun tager sig af sine børn.
[}[
}}[
}[{[
}[[}
]]
*
* De kan gå gennem lejligheden når de vil til Himmelbjerget. Det er en gennemgangslejlighed med mange tiltalende nicher. Der er et atrium og inden udgangen er der en halvkreds af roligt oplyste glasmontre. Ingen og flere andre eurytmister opfordrer mig til at flytte ind. Jeg er måbende overfor hele arrangementet. *

Tuesday 6 April 2010

* Det er et børnehjem eller hjem for særlige børn de vil give mig af æblerne fra deres træ jeg kan tage lige så mange jeg vil have de er store og runde og røde og sunde de hedder sådan noget lignende som Bremner Hafen eller Hundekilde.

(Hun er nøgtern men endnu ikke nøgen).

*

Monday 5 April 2010

Helligdage m.m.m.

*
Det er jo ikke bare en eller anden Jæsus-gut, ligesom det ikke bare er en eller anden Øjthin-gut med sørøver-klap for øjet. For min skyld kunne der gerne være flere (og gerne andre end kristne) helligdage og flere lukkede butikker.
Det ville nok blive svært at lade det være valgfrit, tanken er fin, men hvordan gøre det i praksis med skoleskemaer, arbejdstid, vuggestuer, børnehaver, søgne- helligdagsbetaling u.s.w. Men hey jeg synes også det kunne være fint om der blev indført helligdage for Maytreya, Zoroaster, Vidar, Odin, Jahve Elohim, Heimdal, Sct. Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Isis, Sofia, Maria, Osiris, Thor, Krsna, Franz etc etc .
I.ø. så er julen jo en gammel hedensk skik i tilknytning til vintersolhverv, ikke. Det var jo snu gjort, for Asa-troen stod så stærkt, at man ikke bare kunne indføre en ny højtid og afskaffe den gamle, så det snu lå i, at de simpelthen blev slået sammen.
Men hvorfor kæmpe for sin tro ved at underordne eller ryde en anden tro af vejen, hvorfor kan man ikke som en reelt troende arbejde på at indstifte helliggørelse for sin tro med respekt for andre trosretninger. ...
Er det et paradoks at gå ind for flere helligdage samtidig med at gå ind for en adskillelse af kirke og stat. Der bør være religionsfrihed i Danmark. Så hvordan indføres valgfrie helligdage?
Det er haren, der kommer med æggene, fordi både haren og æggene er udtryk for den frugtbare måne; haren løber som månen hurtigt og forbindes ligesom månen med de reproduktive kræfter; disse kræfter har ikke bare én religiøs retning patent på; de asa-troende som de jahve-troende har naturligvis haft den samme mulige tilgang, og der er sket en sammensmeltning af de forhold, i det hele taget er religioner eller det religiøse slet ikke så isolerede eller velafgrænsede fænomener, som vi vil gøre dem til, ved at give den ene og anden religion patent på fænomener, som er simpelthen universielle, som nu f.eks. sex for omkring en time siden.
Mener ikke det med rette kan siges, at Jesus med ord har dikteret noget som helst mht. helligdagenes belligenhed, det er jo altsammen noget andre siden hen har lagt fast. Imens det med at lade fuldmånen diktere, vel egentlig må tilskrives en tradition, der allerede gik forud for Jesu fødsel, en jødisk tradition altså. Jesus har udtalt noget omkring den sidste nadver, hvor han indstifter en ceremoni omkring brød og vin , men han kom for pokker da ikke for at indstifte flere forkrummede love og forordninger, men netop for at ophæve dem.
Marts måned var jo iø, når vi går tilbage til bronzetidens midt- og nordeuropa, ingovonernes frugtbarhedstid, hvor gudinden Hertha (af romerne benævnt Nerthus) blev tilbedt gennem ritualer, hvorved stammen somnibulent korpulerede, således at de undfangede børn blev født netop i juletiden (en tid der lå indenfor tiden fra vintersolhverv til det der nu benævnes Hellig Tre Konger), de børn, der blev født indenfor denne tid regnedes for de rigtige ingovoner, de der fødtes udenfor denne tid, blev trælle, de, hvor blandt udvalgtes de, der skulle trække vognen, som frugtbarhedsgudinden lod sig fragte rundt i landsbyen på.
][
Månen, haren og æggene synes som steget lige ud af ingovonernes grundstemning.
To timers arbejdsuge må absolut være det fremtidige mål.
][ }] }[] ]}]
*
Det har jeg desværre ikke, men måske kommer jeg til det en dag. Koordinatkøjen behøver iø mere af det køn. Det samme her. Ok oplæser vistnok. Jamen hallo. Var det maj eller juni eller var det Palles barnebarn? Altså, det er bare noget, jeg gætter, fordi jeg kan lide tanken. Hartlings barnebarn er også gudesmuk. Og Olga? Suppeglans. Tre blev den også for mit vedkommende; jeg holdt længere ud end fyrværkeriet, men forbindelsen blev ikke etableret. Hvad skrev du? En partiel manusformørkelse. Jeg fik bamses legehus kylet i fjæset, da jeg hvilte mig for to timer siden. Det nye årtis Odin sgu.
]} []} []]'{[]¨¨ ]}} []}] *

Sunday 4 April 2010

*
En dag vil kloden vende vrangen ud
og menneskeheden blive glorie.
]] ] ]}] ] [] [] *
*
Kameraet vil ikke dokumentere
dig som min elsker
først da du ligner
en præst
kan jeg tage billedet
med et knips.
*

Saturday 3 April 2010

Friday 2 April 2010

* Imens haren mimer månens manér og himmelskælvet åbner brudens lomme taler røveren på din venstre side nu alle menneskesjæles sprog. ]} ]} []} [}] [}] []} [}] [}] *
*
Fanerne blafrer ud over mosen. Overspringshandling døser i ild. Nede på gaden er du opskyllet fure. Taget med katte skyller dig ren. Ræven vejrer fugtig grund. Gaden snorker udspilet. Og tågen står i føl. Næsten rød mellem forlæns og baglæns - i et aldrig knækket hr. Der venter jeg. I en revne i jorden drypvis opladet. Ingen del kravler så let en gekko med gabet på verdens tag. Jeg kender den pige ganske godt - ræk hende tanter røde forneden. Glemmer aldrig du gik lige hen til kisten.
[]
[]}
Hunnerne hvisler i Evatrøjen. Gisper i stød det mørke, de så. Ingen bar dig mere nænsomt herned.
][}[}
[}
}[}]
[}]
[]]
[}]
}[]}
}[]
*
*
De har sænket et stort rødt komfur ned i vandet.
Det er der gedderne bor.
Jeg fanger den største af dem.
Den er hvid og stor som en hval.
[}]}} ][}] []} []}] []]}] '][]}} ][} }[]} ][}}]' }]}} *

Thursday 1 April 2010

*
En ætsende rejst neger. Det kniber derude til det gætter gensyn, rører på enden, gå ned i vridelæder hvisker Ella, og lader en aftegning forstumme. Summen af dæmoner most og raseret, og hvad så Gunnar - lidt er der til du vader langt ud ad planken. Drøner med Ella, og gir sukkerkæp til søstre, lader tæskerotten gå amok i et bagslag, syn højt ned i grøft. Aldrig før er gas jordgnier den dæmpede dunslikker kongerøg for dæk. Konvolutten klædt i mos nedkølet af endelser ud over kant, stik T hr. hr., et cremet Byzans lige lodret i jordvase. Fase for skoragning. Til de går forklædte ind i dit fornavn.
[][
[]}][
]}}]
]}
]}
]}]
*