Wednesday 29 October 2014

Store nedtur du får mig langt fra i live
altid det samme hvorfor altid det samme
sted nat efter nat 25 år af en livstid
et rov af tølper rev Eva over giv mig
et kys gudindefest gode taler tæller
det overrevne itu drone girl jeg helt
tæt på fuld af nat fuld af rummets rollsjoyce
de kan lide at give os rebbaners rebus
de lange knebler overhængt med blade og fork
kæledyrsrøsten indstillet til Deres behag
mimre-rør ~ at fare vild i dit næbs
due drifter marvspændt

du, solforkortet, forhenværende altid hvirvel
tal ikke til mig opknappet
with all closed doors
jeg dirker potevejret remser af oldtid
et fnug jeg reserverer min
datters tunge bladrer Jorn
sylfefærd trækker nys af nordlys
en række sumo-snurretoppe
albuerøde

kært men ikke festligt
gaber du killingeknuden i sækken
til mosset løfter poten sin kat
og læberne æder kul
med et snuptag
blir stalden gallopfri
så kun ugler
kan tegne lemniskat nok
til at opfylde de spor.
 


Saturday 25 October 2014

Forældremøder


ja, der er skisme mega mange af slagsen; nogle af dem er endda forårsaget af evigt kritisk-indstillede forældre; nogle gange tænker man bare ~ når nu vi har fuld tillid til, at vores børn nok skal udvikle sig - så behøver vi vel ikke at møde op i koret; men det gør vi - fordi en klasse er en helhed, og den største opgave for skolen synes nogle gange næsten at være kommunikationen med forældrene. Egentlig skal man jo som forældre vise taknemmelighed for at nogle løfter opgaven. Det mærker man i ferierne - hvor aktive og ekstra spørgelystne ens børn er; alt det som lærerne bearbejder i hverdagen, hvor trykket som regel er taget lidt af hen på den sene eftermiddag; det skal vi huske at sige tak for; en lærer, der mærker ikke bare børnenes begejstring og taknemmelighed - men også forældrenes, tror jeg alt andet lige, går lidt længere på literen.
Den, der vil påstå, at jalouxi, had, mordlyst, overvældende sorg og vanvid kun er ikke-medfødte sociale konstruktioner, kunne lige så godt påstå, at evnen til kærlighed blot er en social konstruktion. 

Sagen er naturligvis, at alt, hvad et menneske folder ud, er noget, mennesket har med sig ind i det her liv. Evner som omgivelserne ganske vist kan have en fremende eller hæmmende indvirkning på. 
Når det nyfødte barn reagerer umiddelbart på en ydre stimuli med sorg eller glæde, skyldes det genkendelsens sorg eller glæde, hvad enten denne genkendelse er kropslig eller sindbilledligt funderet - hvilket for den nyfødte udgør en absolut enhed. For som udgangspunkt kommer barnet fra en sfære af overvejende og til mange tider lyksalig glæde. Og ve den sociale konstruktion, der via sit eget sygdomsbillede har det som sit forsæt at tage denne glæde fra barnet. For noget sådan kan naturligvis lade sig gøre med større eller mindre "held".

Friday 24 October 2014

Det meddeles fra vel tilrettelagt undervandskilde, at næste Bond-film tager sin begyndelse i den svenske skærgård:

HVORFOR ER DER INGEN NEGERE I TRYKKEFRIHEDSSELSKABET?
Tuesday 21 October 2014

INSTANT KARMACOW
Det er ikke nok for at undslippe sin karma bare at begynde at tale et andet sprog. Men det er en begyndelse til en eventuel forvandling. For et andet sprog indeholder en anden følelse, som kan give grundlaget for en ny måde at tænke på. Det udslagsgivende for ændring af (sin) karma er dog i sidste ende en ændring af måderne at handle på. Og forvandling vil på lang sigt ske, fordi vi altid før eller senere kommer til at mærke virkningen af vores handlinger. Dette kan for nogle synes forstemmende, og trangen til at søge lindring eller opløftelse kan derfor helt naturligt opstå; de mange vildveje en sådan trang kan føre med sig er legio; omend forklarelsen hænder - så indbefatter den nødvendigvis en realisation af den personlige karma. Men alting til sin tid naturligvis. Alle og alt i alle skal vækkes til rette tid - og helst ikke før: Sympati og antipati er følelsernes område, kærlighed derimod er en viljesakt, som inkluderer tankegennemstrømmede følelser: Evnen til kærlighed skal derfor ikke vægtes ud fra et menneskes følelsesliv alene, men ud fra den måde et menneske handler på over for sine medskabninger og omgivelser i det hele taget.

Monday 20 October 2014

THE MOST FREE PERSON IN THE WORLD IS THE ONE WHO HAS NOTHING TO HIDE I do not know such a person, but he or she probably knows all about me:

I think guilt and shame is birth given, but one is just not conscious about it before later on; when new born one is more or les full awake in the present, and mostly have forgot everything else.

  yes, one can't become anything else than one allready is, and I think guilt and shame is not just limited to our physical present being, some aliens out there are reading our lines, why else should we write in this foreign language, universal is all what is, all, we are.

From the birth of our children - I of course also have experienced everything so present, one just knows the child comes from a paradise-level; that is what is present, and if all other emotions are just contructions put on to the newborn from the conciousness of the adults, then should we all never have lived here before. If one never experienced pain for instanse - then one would never learn ordinary borders or in a bigger view: resurrection power.Friday 17 October 2014


 I kan gå sammen ind i Tandamo, og I kan gå sammen ud af Tandamo, eller I kan gå ud af Tandamo hver for sig, og I kan gå ud af Tandamo, flere end i var. I sjældne tilfælde kommer kun den ene af Jer ud, og den anden bliver i Tandamo, og vokser sig stor i Tandamo foran sin død, og Tandamo bliver stor hinsides livet, men kun få vil vide eller se, at Tandamo kun var en gnist af et endnu større Tandamo, som døden holder skjult.