Tuesday 30 April 2019

A A A
 Ananas
agurkesalat
amagermad
analfabet
angstanfald
kanalrundfart
vandfaldstrance
atomkatastrofe
samarbejdsvanskeligheder
fantasioplader
diamantcertifikat
kvartalsdranker
aktiehandelspapir
piratfarvand:


 A A A

Swup:
Swupperen  i gang og slammet hvirvles op; 
der er tre slags brunt: 
lokummets, 
demagogens ord 
og så den slags brunt, 
der intet som helst 
har med de to andre slags gøre.

Thursday 25 April 2019

Saturday 20 April 2019

21 komponister
Purcell

Pejko
Barykin
Bortnjanskij
Medtner
Denisov
Ljadov
Lehár

Ljapunov
Chesnokov
Fuchs
Jenkins

Spoliansky
Zaremba
Slonimskij
Schnittke
Sviridov
Sjtjedrin
Ustvolskaya
Tariverdiev

Tjørnhøj.

Thursday 18 April 2019

Trist Mindedag:


I dag er en trist mindedag for La Maison d'Izieu, hvor 44 børn Skærtorsdag for 75  år siden på brutal vis blev trukket ud af deres gemmested - for en uge senere at blive aflivet i Auschwitz.
Wednesday 17 April 2019

Straffelovens § 266 b:

"Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed."

Replik til et paradigmeskifte:Paradigmeskiftet skete længe siden. Nu skal jordklodens menneskevæsener også bare opdage det og leve derefter. De der først er begyndt at anvende ordet i en helt anden kontekst i år, halter uværgeligt bagefter som papegøjer på en død mands skuldre.

Tuesday 16 April 2019

Maytrea:
Det går rundt i spiral og tendenser vender hele tiden tilbage, fordi de ikke blev erkendt og forvandlet hundrede procent første gang. I 33 skulle menneskene have set og erkendt noget, som i stedet kom som en kæmpe skygge ind over Europa og bredte sig til resten af verden. I 66 var muligheden der igen, men blev atter afporet. Og igen ved årtusindeskiftet. Men hver gang har der været et vist antal, der har fanget budskabet, et vist antal mere. Kaos vil optræde længe endnu, kaos og efterdyndinger. Det rigtige er netop at se op til det bedste i hvert menneske på trods af det kaos, der er rundt om hver lille ny fremspirende forvandling.

En racists strategi:
𝟏) Bwalya melder hadprædikant for racisme.
𝟐) Hadprædikant bliver dømt for racisme.
(Og kan nu refereres til som racist).


𝟑) Racisten offentliggør Bwalya’s adresse.

𝟒) Bwalya's hjem bliver angrebet.

𝟓) Racisten annoncerer, at han vil demonstrere foran hendes hjem.
6) Hvem er politiet i første række forpligtiget til at beskytte: Offer eller bøddel?
7) Den af racisten annoncerede demonstration bliver aflyst ved forbud fra politiet.
9) Der opstår optøjer, selv om racisten ikke møder frem.
10) Racisten har det øjensynligt som mål at opnå forbud og optøjer.
Det er en del af hans kamp for at indføre noget, der fra ord til anden
er sakset fra nazitysklands Nürnberglove.


Ytringsfrihedens vilkår i Dk:
Ytringsfriheden gælder for en racistisk hadprædikant
men ikke for folk der kæmper for undertrykte tibetaneres rettigheder.Monday 15 April 2019

Et skår i en katedral af kvadratiske stjernerDin stemme er en nåde af frydefuld nåde
når dugdråber i spind og jeg
er dækket til af vores til randen fyldte kop
og rystet af hymnisk
fællesskabsfølelse læberne tipper over
af mirabelleblomstring
i kumulus akkumulering
et skår ude af kontrol
under din bagagebærers brostenshumpende jubel
dit røgsværtede chesterfieldhjerte
kan jeg ikke gradbøje puppes hår med
dine øjne giver mig vagtsomme ornamenters tekster
de der kan åbne
den sitrende spaltning
mellem hoved og have
jeg har ingen rækker af fremmanede tinsoldater til at nedskyde dine kys
jeg siger ja til fuldmånen og fuldmånen
oplyser din græske tragedie
så du hjemvendt
må krølle alle ord sammen
i elsker.

5G og statsautoriseret Fake News:

Mandag Morgen & Detektor som "Ministeriet for sandhed":
Friday 12 April 2019

Tanker og spørgsmål om inflammation og skæbne
En betændelse, der kun kan ses gennem et mikroskop; jeg har altid været skeptisk, når en læge har fremlagt noget sådant for mig, for det skubber al magt over til lægen - - - en betændelse, jeg kan se og føle med mine egne øjne, kan jeg forholde mig til uden helt at miste følelsen af selvbestemmelse, en betændelse jeg kan se udvikle eller afvikle sig, giver mig stadig muligheden for at træffe mine egne valg ud fra min egen dømmekraft. Kort sagt - min angst for at miste herredømmet. . . håber at du kære læser har bedre kort på hånden dér.

Og så ... det stigende problem ... bakterier og deres endnu mindre kusiner, vira, er dyr, der er ... mikroskopisk små. Hvorfor er de ved at blive et stigende problem. Det kender vi jo godt svarene på. Men det er ikke svar, der gør, at det er muligt at ændre på - isoleret set. Selv den, der ingen som helst intention har om at træde et eneste væsen fra dyreriget over tæerne, kan rammes af disse mikroskopiske dyrs indtrængen i organismen. Hænger dette sammen med, at det ikke isoleret set kan lade sig gøre at undfly sig sit skæbnefællesskab. Og - Eller - er der tale om en form for langsigtet boomerang-effekt?

Thursday 11 April 2019

Tamiflu, Statens Serum Institut og influenza-hysteriet:


I 2018 blev der i Danmark fundet 41 vilde fugle med højpatogene former af fugleinfluenza. Der er ikke officielt fundet nogle eksempler på overførsel til mennesker af den nævnte influenzatype i Danmark i 2018. Er det overraskende?

Jeg ved ikke, hvor mange vilde fugle der antages at være i Danmark igennem et givet år. Men jeg må antage at 41 fund ikke er dækkende for, hvor mange fugle, der i virkeligheden har været smittet med den nævnte højpatogene influenzatype. At ingen mennesker er blevet fundet som landingplads, må vel nærmest siges at være et mirakel - i lyset af det hysteri der for en årrække tilbage opstod og medførte, at den danske stat - den gang vel repræsenteret af Statens Serum Institut - opkøbte en svimlende mængde Tamiflu, som så vidt jeg er informeret – aldrig kom i anvendelse.

Træer, 5G og LSD:

Træer plantet i bymæssig bebyggelse eller tæt på boligmasse, kan, når de bliver store og/eller ramt af råd, ælde og/eller sygdom - være nødvendige at fælde af mange forskellige hensyn. Der bor jo små mennesker ved siden af træerne og de små mennesker går nogle gange rundt under træerne, og da er det bedst, at der ikke er tale om træer med fx råd, der kan få store grene til at knække og falde fra stor højde. Jeg kender ingen gartnere, der før fældningen, så ikke også har en plan for, hvad der så skal træde i stedet. Og skal det også tilføjes, alt for mange arkitekter har ikke forstået, at træer ikke bliver ved med at have den størrelse, som de forholdsmæssigt tegnede dem i - på papiret eller pc'en.
... (og til fake news problematikken: der er ikke tvivl om, at der er en hel industri, der skaber den slags for at afspore enhver debat, sådan som også efterretningsvæsener fik afsporet hippie-bevægelsens politiske bevidsthed ved at introducere den for LSD. 
Det er værd at bemærke sig kronologien. Men virkningen er alligevel næsten den samme:

LSD: At åbne menneskets sind indad mod den kollektive urbevidsthed, som menneskeheden ellers har brugt mange kræfter på at gøre sig fri af, for at kunne være menneske frem for dyr.

5G: At afbryde menneskehedens forbindelse til den åndelige verden helt konkret ved at lægge et mikrobølgefelt ned over jordkloden. Der er tale om to forskelligt virkende kræfter (lige så forskellige som varme og kulde), der er blevet stående i deres udvikling. De virker forskellige men arbejder alligevel sammen.)
Monday 8 April 2019

:::

Slædehunden underlægger sig i et spring sin jubel under en stoisk ulv i fåreklæder nok til at dække venstre øre - det højre galloperer som høj hat i forvejen og oplyser dermed hele den dunkle fjord så meget, at det bliver muligt at se, der sidder et menneske der inde under fjordens tårn. Et formalistisk menneske indspundet i sin nodehat med ører som lyskryds lader alle sine emotioner være karikerede dyr - selv det længe ventede og alligevel overraskende skrig kan ikke rokke ved den ro, hvor med hele maskineriet drives frem. Bag fra kommer rygradshugget. Det kan ikke være anderledes. En slags kontrast til stoiskhed og jubel. Den hale af ild hvor fra alt udspringer.Saturday 6 April 2019

36 Komponister:
Parker
Portman
Bentzon
Bernstein
Boccherini
Mascagni
Milhaud
Davis
Evans
Ravn
Richter
Reich
Rodrigo
Reesen
Rosenberg
Aleksandrov
Glindemann
Glæsel
Gyldmark
Offenbach
Gershwin
Corea
Cornelius
Fauré
Schierbeck 
Shorter
Weill
Hoffmann
Hindemith
Heister
Hietala
Hahn
Holten
Toprak
Tistjenko
Tuskija

Wednesday 3 April 2019

22 komponister

Barber
Pergolesi

Popov
Borodin
Brusilovskij
Martini
Arenskij
Gnessin
Graupner

Gretjaninov
Gladkovskij
Glebov
Gliere
Gadzhiev

Gazizov
Gozjamiarov
Shankar
Sjebalin
Villa-Lobos
Vasilenko
Hajibeyov
Hajiyev
Tanejev
Tuesday 2 April 2019

:


"Bruxelles indbyggere er ikke marsvin med et helbred, som jeg kan sælge for profit. Vi kan ikke overlade noget til tilfældigheder"

                      Céline Fremault