Sunday 9 July 2023

Til et maleri fra 2022 Uden Titel af Hans Degner

 


Tvillingeduellanter

spejler sig i enøjet

lyskrydsbelysning.

 

Penselstrøg 

   er gelændere for fiskenet

hvor igennem oversvømmelserne

rubriceres 

   og spejler grønne guldsmedekors.
 

No comments: