Friday 24 April 2020

Proportioner

Hver gang du krydser en af Danmark store broer, krydser du hen over det faktum, at der for hver bro, man bygger, kalkuleres et vist antal døde som resultat af arbejdet med at bygge broen. Det kan fx være et tal på 9 mennesker - og beregningerne holder som regel desværre stik. Vi tillader altså at 9 mennesker dør som den pris vi betaler for at kunne køre henover en bro. Selv fagforeningerne acceptere dette som et grundvilkår. Vel kan du indvende - men det smitter ikke, nej, men vi accepterer det for HVER ENESTE STORE BRO, der bliver bygget. For at landsdelene så at sige kan kramme hinanden. Ligesom vi accepterer, at der hvert år dør et sted mellem flere hundrede til to tusinde otte og hundrede mennesker af forskellige såkaldte almindelige sæson influenzaer. Der er endda døde et anseeligt antal helt små børn grundet sæson influenzaer. Hvorfor blev landet ikke lukket ned, når hver sæson nærmede sig, informationen fra SSI var jo gennem mange år fuld tilgængelig.
Men det helt store spørgsmål er - når nu næsten alle politikere er enige om, at der skal gøres noget for klodens klima, hvorfor har vi så ikke for længst lukket alle forurenende aktiviteter ned i lange perioder. Vi kan jo godt. Det har vi lige set. (Hvad følgerne så bliver for menneskeheden, ved vi ikke endnu - men for jordkloden er det foreløbig kun et plus, for jordkloden er vi ikke meget andet at regne end klodevæsenets vira).

No comments: