Saturday 4 April 2020

Hastelovgivning som præventiv revselse:

At man bruger gamle paragraffer, der i sig selv vel skulle være fyldestgørende nok (qua en i danmark tre-deling af magten), til at klampe en hastelovgivning igennem, der betyder "skærpet straf for lovovertrædelser med baggrund i eller sammenhæng med covid-19 og blokering af hjemmesider, hvorfra der begås visse lovovertrædelser, som har baggrund i eller sammenhæng med covid-19" betyder, at hastelovgivningen i første omgang skal virke øjeblikkeligt afskrækkende og pacifiserende på evt. kritiske røster og om dette ikke har sin virkning, så er gældende lovgivning endvidere både blevet specifiseret og skærpet, således at der kan indstiftes en regulær praksis med at lade al kritik forstumme. 4 måneders fængsel for at udtale sig på en måde sundhedsmyndighederne ikke finder korrekt. Og 6 års fængsel for at stille op for anden behandling, end den sundhedsmyndighederne anviser - fx i form af den almene tvangsvaccine, som det også har været tvingende nødvendigt at folde ud af tidligere gældende epidemilovgivning, vidner om en sundhedspolitik med en helt anden agenda, end der synes at være sundhedsfaglig belæg for.

No comments: