Thursday 9 April 2020

:::

"Du, som sagde i Hjertet: "Jeg stormer Himlen, rejser min Trone deroppe over Guds Stjerner, tager Sæde på Stævnets Bjerg i yderste Nord, stiger op over Skyernes Højder, den Højeste lig" - ja, ned i Dødsriget styrtes du, nederst i Hulen!" (Es. 14:13-15)No comments: