Monday 13 April 2020

Strategi og logik og manglende logik
Logikken halter altså gevaldigt i postulatet om, at vi skal passe på de ældre og de svagelige. Et ulogisk spring af den type tyder på, at det politisk set aldrig har handlet om at passe på denne befolkningsgruppe. Det har alene handlet om, at sikre sygehusenes kapacitet, som en hver politiker jo selvsagt må vide år for år er blevet afkrævet 'mere for pengene' og alt af den skuffe. Fra Sheikens Serum Instituts årlige statistikker er det et kendt fænomen, at dem der skal dø, de hvert år dør i hobetal. Vi lever sært nok ikke evigt. Det har ingen influenza vaccine ændret synderligt på. Måske i nogle tilfælde endda tværtimod. Hvis det politisk set havde handlet om de ældre og de svagelige, så havde alle foranstaltninger gået ud på at isolere denne befolkningsgruppe (der jo består af en masse enkelt individer). Fra et sundhedsfagligt perspektiv har tiltagene også gået i netop denne retning. Rigshospitalet har sendt besked ud til formoder jeg alle de kan tænke sig ikke kan tåle at stifte bekendtskab med nærværende forårsbebudervirus, at de skal gå i selvvalgt hjemmekarantæne. Det politiske tiltag burde have fulgt denne intention og ladet resten af samfundets individer opnå flokimmunitet. Det ville være at skåne de ældre og de svagelige. Og dansk økonomi, der jo forhåbentlig skal og vil kunne komme til at bære omsorgen for alle i vores samfund.

No comments: