Saturday 14 May 2011

Man bliver fuldt intergreret i den samme grad, man får mulighed for at udvikle og udfolde sit hele potentiale. Den, der mener, at dette ikke gælder for det individ, der bryder loven, bør læse Vagn Predbjørn Jensens roman Frosten i hjertet, som hovedsageligt bygger på den dødsdømte Ole Kollerøds efterladte dagbog, samt biografiske noter om digter og underviser ved Sorø Akademi Carsten Hauch.

No comments: