Friday 3 February 2023

:::

 


Alle vores ønsker blæser

syltede gennem hullede sokker

kul efter kul af knirkende links

videregiver tanker;

tusinde tossede tons

af politisk korrekte normer

kysser overvågningskameraerne.


Lige så højt du bygger

lige så dybt graver du din grav.


Indsmeltede pest

i hvide hatte af skum

viser floden krum.  

.
 

No comments: