Sunday 21 June 2020

Den trinvise neddykning i det absurde teater (2)

Der er det svimlende antal af fire personer, der er blevet smittet blandt de 15000 demonstranter. Og specielt her er det vigtigt at pointere, og jeg siger dig, det er ikke engang en joke: Der antages at være et stort mørketal.

No comments: