Saturday 4 May 2019

Hvoraf opstod det:

Mener bestemt ikke at det var Weimar, der skabte galningen Hitler eller ideologien heller.

Omend det ikke er velset at tale om racer netop qua alt det nazismen har bragt af slagskygge over raceforskelle, fordi vi i kraft af den ufattelige ondskab, den ideologis menneskelige repræsentanter evnede at udfolde,  helt tænker menneskeheden som én samlet race, alle mennesker er lige berettigede og har lige meget ret til at være på vej, hvilket i virkeligheden er en tankegang, der hører fremtiden til, men som vi allerede nu på grund af historiens tragik har givet spirekraft som menneskehedens fælles bevidsthed nu. Men kigger vi bagud gennem akashakroniken - så var der vitterligt oprindeligt syv forskellige racer (benævnt rodracer), hvor af de to af dem var endda meget forskellige (og to andre siden er helt uddøde). Nazisterne havde fat i en okkult viden på anden eller tredje hånd, som de gradvist fik fordrejet. Nazismen fandt sin mørke kraft især fra overbevisningen om én races overlegenhed og fordrejede had til en anden og den i nazisternes øjne nødvendige udslettelse af denne anden race. Med nazismen gik den ariske race ind i en blindgyde. Må man da ikke spørge, har den ariske race nu udspillet sin rolle. Spiller race overhovedet længere nogen rolle. Gør nationer. Når jeg nævnte Weimar var det med henblik på forholdet til mæcener - den udbredte opfattelse, at man som noget selvfølgeligt fuldt ud understøttede kunst og kultur - uden nødvendigvis at have blikket direkte rettet mod egen vinding.

No comments: