Saturday 14 September 2019

Bankernes rolle og klodens fremtid
Det er bankernes opgave at få pengene til at flyde der hen, hvor der er brug for dem. En bank bør være i et samfund som et hjerte er i en menneskelig organisme. Pengene skal cirkulere rundt i samfundet. En sund cirkulation er, at pengene som udtryk for et reelt stykke udført arbejde, man får sin løn for, bliver betaling for et andet stykke udført arbejde. En bank skal lige så lidt strejke, som et hjerte skal holde op med at slå. En bank er et alment socialt organ i samfundet og bør have som sit hovedformål at lede pengestrømmen i retninger der gavner en sund samfundsudvikling. Lige nu har menneskeheden for sin egen og sine medskabningers skyld brug for, at der bliver plantet mange træer rundt på jordkloden. Lad det være en målsætning for banker, der ønsker at solidarisere sig med ungdommens krav om klimahandling: Lad penge blive kanaliseret til bæredygtige biodynamiske farme, permakultur projekter, skovrejsning og frikøb af eksisterende  skove for at befri dem fra skovdrift og monokultur.


No comments: