Sunday 8 September 2019

Måske som en underdrivelse:
"Måske er tiden kommet til at sætte hensynet til den fælles klimamålsætning højere end hensynet til bestemte erhvervsinteresser og sikre nogle retvisende tal for klimabelastning?"Henrik Wenzel, i Information d. 6. september 2019.


 

No comments: