Saturday 31 October 2020

Covid1984

 

Det var efter alt at dømme en forkølelsesvirus, der huserede i begyndelsen af året. En forkølelsesvirus med en lille påsplejset sekvens. Altså en menneskabt virus, der ikke har nogen lang levetid i naturen. Det ses også af statestikken at mortaliteten forlængst har toppet. Det der bliver holdt i 'live' er en falsk teststatistik, der bygger på en testmetode, der består af en replikationsopfindelse, hvor et enkelt genom kan replikeres i det der kaldes cykler. Ved 45 cykler har man et materiale, der svarer til 35.184.372.088.832 gange udgangsmaterialet. Man tager altså et lille udpluk af en helhed og udfra dette udpluk bygger man et kæmpe materiale, som der så bedømmes ud fra. Det er ikke en metode til diagnosticering. For gennem denne metode vil man alt afhængig af antal foretagne 'cykler' med ret stor sandsynlighed finde det materiale (RNA) som man primer for. Ingen synes at have fået at vide, hvad udgangsstandarden er for disse test. At der ikke er tale om en egentlig diagnosticering, giver sig tydeligt udslag i, at næsten ingen af de, der testes positive overhovedet har det mindste symptom. For at være mere konkret, så et eksempel, jeg kender personligt til. En dreng går på en efterskole, hvor nogen testes positiv (uden at nogen er syge), bliver hentet hjem 3 gange af denne grund. Mange testes positive og hver gang må alle dem, de har været i kontakt med sendes hjem. Hvis nu sygdommen var farlig, så skulle de vel transporteres i sikrede ambulancer af folk i rumdragter. Men næ, de skal sæmænd bare hentes af deres forældre, der med kort varsel må rykke ud. Men stadig - ikke en sjæl har symptomer. Det er jo et fuldstændigt galemands cirkus.

Her hvad opfinderen af PCR-testen, Kary Mullis selv siger angående validitet og uegnethed til diagnose formål: 

Mere Kary Mullis her

Hvorfor PCR testens kvantificering er invalid

Hvorfor PCR test ikke egner sig til diagnosticering af  ny sars corona 

Mere om PCR test - Er den egnet til det aktuelle formål? 

Kritik af Vaccinen, testningen og hele coronacirkuset: Dr. James Lyons-Weiler.
No comments: