Saturday 20 August 2022

Cisdur (to i een)

 


Når først beskyttelseshinden mellem underbevidsthed og dagsbevidsthed er perforeret, står hvert menneske midt i psykosen - med en djævlebevidsthed, der tilsiger hvert menneske at tro, at der vitterligt gives en djævel at tilbede, som overskygger erindringen om menneskets paradisiske udspring.

Men djævlebevidsthed er også blot en erfaring blandt alle de myriader af erfaringer, der findes; enhver afsporing og ethvert fald er udtryk for en bevægelse, enhver sygdom et gelænder, der tjener et højere formål. Det er ikke enhver beskåren at gå kongevejen og samtidig følge en indre udviklingsbevægelse mod større helhed, hvor det, der er foroven, bliver et med det, der er forneden - og det, der er til højre, bliver et med det der er til venstre, det, der er foran, bliver et med det, der er bagved. Den, der går en sådan vej, vil ikke kunne fordømme, de andre, der ud fra deres egen natur og stade - ikke kan, ikke vil - men kan og vil noget andet, der giver dem en oplevelse af enhed med den indre bevægelse og de ydre handlinger.


Bare cisternerne bliver siddende og ikke begynder at flyve, fordi de tror, de er måger.

Det kommer sig af, at Christiansborg i dag flager med det omvendte chakraflag også benævnt Regnbueflaget for at hylde retten til at vælge sig en hvilken som helst (anden) kønsidentitet. Og her kommer så begrebet ciskønnet ind. En ciskønnet er én, der opfatter sig selv, som det køn vedkommende er født som. Således kan der findes ciskvinder, cismænd og cisseksualitet. Og her springer min fantasi så lige lukt ind på wc'et, hvor der sidder cisterner (der hvor alt det vand er opbevaret, som man har brug for til at skylle kummen). Men ordet cisterne har jo to led : cis og terne. Og en terne er som bekendt en mågefugl. Så tænk engang om cisternerne sprogligt skulle stå der og blive i tvivl om, hvad de egentlig er og få en ustyrlig lyst til at: F L Y V E !
 

No comments: