Sunday 28 August 2022

Om det rette forhold til skygge-arbejdet:

 ”De negative ikke-jordiske væsener, A.I. og dæmoniske arter, der har invaderet og besat denne planet med det formål at kontrollere, ødelægge og ændre mennesker har brugt et specifikt bedragerisk angreb mod Jeres folk.

Vores menneskelige natur er  fra fødslen  at være venlig, kærlig og at være i kontrakt med Gud Skaberen i tjeneste med ham.

Sagsøgte har brugt snyd og løgne til at træffe en alvorlig beslutning om deres sjælekrop, som er at adskille den lyse og den mørke side (samvittigheden, vores guide til det rigtige og forkert adfærd) fra den naturlige sjæl.

Denne fjende har mange gange tidligere overbevist andre væsener om, at de skal slippe af med deres mørke eller skyggeside for at blive rene og mere som Gud.

Gennem trolddom og snyd har der været mange, der har truffet valget om at smide den mørke eller negative side af deres personlighed for i deres forståelse  at være til bedre tjeneste for Guds Skaberens lys.

Hvad, de ikke indså, var, at de ved at fornægte og adskille sig fra deres skyggeside satte en ren og skær ond del af dem selv ind i skabelsen.

Denne adskilte del omfatter kun mørke, så den har ingen empati og er i total tjeneste for sig selv. Det er sådan til dels,  at de sagsøgte formerer sig, fordi denne mørke side tiltrækker  sig til dem.

Fra nu af declamerer og erklærer dit folk i overensstemmelse med sin vilje, at de forstår nu, at hver del af livet har brug for de to sider i dem, både den mørke og lyset, som Gud Skaber har planlagt.

På denne måde føler de de negative konsekvenser, hvis de kommer ud af sporet. De ved nu, at den mørke side er bydende nødvendig, for at skulle være en helhed.

Vi dekreterer og erklærer, at denne svigagtige handling fra fjendens side aldrig mere vil blive tolereret.

Vi  stadfæster og erklærer, at livet i dette univers altid vil opretholde både den mørke og den lyse side af hvert liv, som Gud Skaber planlagde det, og vi beder om, at dette bedrageriske bedrag og snyd fra de sagsøgtes side gøres til en kriminel handling og at de således bliver dømt som skyldige i alle forbrydelser som anklaget.

Vi anmoder om, at alle smuthuller, der er skabt af fremmede maskiner og deres uorganiske A.I.-arkitektur, gøres ugyldige og ophæves.”

 

Det Guddommelige Lys Hellige Råd
 

No comments: