Sunday 14 August 2022

Den Materialistiske Spiritualitet

 

Trangen til at tro på en udenomsjordisk oprindelse for menneskeheden - som den scientologi, Mark Passio og Lloyd Pyes plæderer for, regner jeg for en decideret materialistisk spiritualitet. Et vildspor i spirituel henseende.

 

Lys er helt og aldeles usynligt. Vi ser kun, det 'lyset' rammer. Og det er netop den tankegang,  de ovenfor nævnte instanser udfolder: at alt skal forklares ud fra noget synligt. Denne tankemodel gør det metafysiske til blot og bar fysik. Som f.eks. at der skulle være nogen som helst forklaring i menneskehedens oprindelse i at sige, at vi stammer fra rumvæsener. Ja, hallo, hvad forklarer  det om oprindelse - andet end at det kapper toppen af tilværelsen af - den del af vores tilværelse vi netop ikke kan sanse med vore almindeligt kendte fysiske organer. 

No comments: