Tuesday 16 March 2021

Det dobbeltpolede kristusvæsens bevidsthedsimpuls:

 

I de Tolv Helliges Evangelium (Urevangeliet) kaldes Jesus konsekvent Jesus-Maria. Ligesom Gud kaldes Fadermoder. Af dette evangelium fremgår det også, at grunden til at hele Jesus slægtsrække nævnes i syv gange syv slægtled er for at påpege, at han er nazaræer i lige linie. Og at han er født som frugten af en mand og en kvinde. At han var nazaræer vil sige, at han var af en folkegruppe, der var vegetarer. De Tolv Helliges Evangelium fortæller, hvordan Jesus kom og gjorde op med blodofre, blodbesværgelser og okkulte dyriske ritualer som på den tid fandtes i Baal-kulten.

Der har været mange forvanskninger af bibelen, mange forsøg på at tilsløre sandheden. Ikke mindst kirkemødet i Nikæa år 325 var et sådant tiltag. Men kristusbevidstheden er en del af alt levende. Der findes tusindvis af Kristuser (væsener med kristusbevidshed), men kun meget meget få, der til dato har været inkarnerede ~ men udviklingen vil uundgåeligt udvikle den bevidsthed i hver og en af jordens skabninger.

No comments: