Wednesday 10 March 2021

VP

 

Det vil være naturligt at vægten ligger hos den sundhedsfaglige ekspertice, når det gælder spørgsmål om en virkelig pandemi og de deraf følgende tiltag. Men andre instanser bør også have indflydelse og en eller anden form for veto eller 'nødbremse'. Det er jo ikke kun sundhedsvæsenet, der bliver inddraget i en Virkelig Pandemi. Det er alle grene af samfundet. Beredskabet. Erhvervslivet. Hver enkelt borger (som politikerne SKULLE have været repræsentanter for). Det socialfaglige. Økonomerne. Medierne (hvem sørger for, at medierne ikke bare er et entonet instrument for de helt forkerte beslutninger?). Og hvem sørger for at politikerne ikke bare bruger pandemien som dække for en ren politisk agenda, der har magt og ikke borgerrettigheder som sit mål.

No comments: