Sunday 14 March 2021

Øjenvidneskildring 2:

 "I sammenhæng med Nanna Skov Høpfners (Nanna Fri) dom på 2 års fængsel, der vil jeg gerne supplere med en række oplysninger og iagttagelser, fra demonstrationen på Københavns Rådhusplads, lørdag den 9. januar 2021.

.......
Lørdag den 9. januar 2021, der filmede jeg store dele af demonstrationen. Det gjorde jeg fordi, jeg var blevet kontaktet af flere private personer, der ønskede dokumentation for nogle af hændelsesrækkerne, der fører til konflikteskalering mellem demonstranter og politi.
Derfor ankom jeg noget tidligere end demonstrationen begyndte, for at se, hvorledes politiet placerede sig mandskabsmæssigt - og hvor de placerede deres større politikøretøjer.
Allerede inden demonstrationen begyndte, bemærkede jeg, at politiet aflukkede Strøget ca. 100 meter væk fra indgangen til Strøget, ved Københavns Rådhusplads.
Det ville jo i praksis komme til at betyde, at når demonstrationen bevægede sig ned af Strøget, så ville den blive presset tilbage på Rådhuspladsen. En udviklingssituation, der kun kunne betyde, at politiet ville presse demonstranter på Strøget, fra den ene ende, mens bagved kommende demonstranter, ville presse demonstranter fremad, som nu samtidigt søges presset tilbage af politiet.
POLITIETS ARBEJDE OMKRING DEMONSTRATIONEN, VIRKEDE DERFOR IKKE HELT GENNEMTÆNKT.
Umiddelbart, starten til en stress og konflikteskalering, som senere viste sig ved, at demonstrationen meget hurtigt udviklede sig voldeligt, - da demonstranterne først blev presset tilbage væk fra Strøget.
Netop ovenomtalte lidt barske realiteter, kan læsere af dette facebook-opslag, selv konstatere rigtigheden af, via nedenstående link til en artikel - med en reportagevideo - fra omtalte lørdags demonstration.
PRÆMISSEN, SOM SIGTELSEN AF NANNA SKOV HØPFNER BASERER SIG PÅ, DET ER, AT HUN VED SIN TALE, HAR VÆRET STÆRKT FORANLEDIGENDE TIL KONFLIKTESKALERINGEN - LØRDAG DEN 9. JANUAR 2021.
I en modereret videnskabsmetodisk optik, der skal man jo indledningsvis, først udfordre sin valgte præmis, og kan præmissen - så at sige - overleve denne faglige udfordring, så skal man efterfølgende til at underbygge med dokumentation (empiri og teori), at ens præmis også gælder for den særlige situation, man analyserer (lørdag de 9 . januar 2021 ). Dette førend ens præmis gøres til et grundlag, der kan forklare en hændelsesrække / udviklingsforløb. Altså at Nanna, er helt afgørende for, at en konflikteskalering sker lørdag den 9. januar 2021, - ... for så skal hun jo dømmes.
Det interessante er, hvis vi starter med at udfordre præmissen om, at Nanna er den afgørende årsag til, at romerlys tændes, kanonslag kastes, konflikter mellem politi og demonstranter eskalerer, - så skal man blot stille sig det ene enkelte spørgsmål, - ... har der tidligere været MIB demonstrationer, hvor Nanna ikke har medvirket, - og, hvor MIB demonstrationer, har været med romerlys, kanonslag, konflikter mellem politi og demonstranter?
Svaret er entydigt, - JA, det har der været, stort set hver eneste gang, en MIB demonstration er gennemført.
Så, Nanna, kan derfor ikke være eneansvarlig for den voldsomme demonstration, lørdag den 9. januar 2021.
Så, med opmærksomhed på netop ovenstående delkonklusion, så må man jo søge efter andre forklarende årsager til, at demonstrationen blev så voldsom, lørdag den 9. januar 2021.
Allerede nu, har vi jo konstateret - at Nanna har ikke det fulde ansvar, - måske endda overhovedet ikke har et ansvar.
En god videnskabelig undersøgelsespraksis, er derefter ofte, at se på udviklingsforløbet tidslinjemæssigt og ligeledes se på de udviklingsdynamiker, der opstår på forskellige tidspunkter af ...aftenen - lørdag den 9. januar 2021
Faktum er, - når man ser ovenomtalte videoen igennem, som dette link viser hen til - https://www.youtube.com/watch?v=liejl45vxr8
...så vil man i denne video se, - at konflikteskaleringen først ses efter demonstranterne har været presset samme - på et lille område af strøget - og derpå presses helt tilbage til Rådhuspladsen af politiet.
En planlægningsmæssig fejlplacering af politiets biler, midtvejs nede af Strøget, synes at være stærkt betingende for konflikteskaleringen mellem politi og demonstranter opstår. En sådan planlægningsmæssig fejl, fra politiets side af, det skal Nanna jo ikke dømmes for.
Efter demonstranterne var presset tilbage fra Strøget, - så demonstranterne igen befinder sig på Københavns Rådhusplads, så ses det på flere videooptagelser, fra området omkring Rådhuspladsen, - at spontane angreb, gennemført af mindre politigrupper - bestående af 3-4 politifolk, - de er angribende enkeltpersoner og 2-3 persons civile grupper. Angreb fra politiet, gennemført for at få spredt de civile demonstranter, samt stresse dem og gerne få dem til at flygte.
HAR MAN KENDSKAB TIL MILITÆR-STRATEGI OG MILITÆR-HÅNDTERING AF GUERILLA ANGREB, SÅ OPSTÅR ET HELT NYT BILLEDE AF HÆNDELSESFORLØBET, FRA DET TIDSPUNKT, HVOR DEMONSTRANTERNE GÅR NED AF DET AFLUKKEDE STRØG.
Begrebet - Operationelt Center of Gravity - ... er det geografiske område, ved et militært angreb mod eksempelvis guerillakrigere, hvor man presser dem tilbage, vinder momentum, skaber frygt og panik, så "modstandsgruppen" mister overblik og egen plan for fremdrift. Det var præcist, hvad politiet gennemførte mod demonstranterne, da de var nået midtvejs ned af Strøget.
SER VI LIDT MERE PÅ MILITÆR-STRATEGI OG HÅNDTERING AF EKSEMPELVIS GUERILLA MODSTAND, SÅ OPSTÅR ENDNU EN VIGTIG POINTE.
Når man nu er undervejs med at jage fjenden / demonstranterne på flugt, så opstår næste vigtige operationelle moment, nemlig at sprede fjenden, så fjende ikke kan samle sig og genvinde sin styrke til et fornyet angreb mod ... politiet. Derfor benyttes - Small Unit Actions - hvor man vedvarende angriber modstanderne, som led i at jage dem yderligere på flugt. Det er normalt på dette tidspunkt, i en ren militær konfliktsammenhæng, af fjendens tabstal virkelig vokser.
Brugen af - small unit actions - mod civile demonstranter, det var præcis hvad politiet gjorde, over for det stigende antal demonstranter på Rådhuspladsen, da demonstranterne var presset tilbage fra Strøget - og nu er løbende tilbage og væk fra Rådhuspladsen.
MEGET TYDER SÅLEDES PÅ, AT DER OVER FOR CIVILE DEMONSTRANTER, DER ER MODSTANDERE AF EPIDEMILOVEN MM, - ... DER HAR DISSE CIVILE DEMONSTRANTER - MODTAGET EN MILITÆR-STRATEGISK BEHANDLING AF POLITIET.
Med opmærksomhed på ovenstående oplysninger, så mangler sagen mod Nanna, at blive undersøgt grundigt, med opmærksomhed på objektivitetprincippet. Anklagemyndigheden, har været alt for ivrig, for at finde forklaringer på, hvorfor Nanna skulle drømmes - og ikke i samme omfang - undersøgt, hvorfor hun kunne frikendes.
...
I øvrig - at MIB i Danmark skulle gentage hændelsesforløbet omkring Capitol Hill i USA, det er en yderst spekulativ argumentation fra anklageren. Særlig fordi, en straffesag, skal omhandle, hvad der kan skabes dokumenteres for ... og dermed ikke hvad, der muligvis kan skabes dokumentation for.
...
Måden Nannas straffesag er håndteret på, i Københavns Byret, vidner om en skræmmende grad af inkompetence. Såvel gældende for anklager, forsvarer og dommer. Ikke en eneste af de juridiske fagpersoner, har ved brug af juridisk videnskabelig metode, fået adskilt snot og snak (sorry to say) fra valide og relevante fakta, der tydeligt og med evidensbaseret dokumentation - kan forklare - hvorfor Nanna er skyldig i konflikteskaleringen på Københavns Rådhusplads, og derfor skal dømmes og dermed modtage en straf.
Nu har jeg flere gange fulgt retssager i Københavns Byret. Det faglige niveau, som mange alvorlige sager behandles med, af det juridisk arbejdende personale, det er under al kritik.
Med venlig hilsen,
Marcus Vigilius Brendstrup
CEO for MVmdcc.com"

No comments: