Sunday 18 November 2018

:::

En provokeret abort har så vidtgående konsekvenser, at intet menneske, intet samfund bør tilskynde til, at det forekommer - men altid først se på, om der findes andre udveje.

No comments: