Wednesday 24 October 2018

:~:

Sagnhelte driver i land på din kyst. Det handler alt sammen om rygrad. Menneskeheden er verdens længste bro. Om du så valgte violinkasser, kunne du ikke dæmpe historiens vingesus. Over for slædehundens spring kan du kun krumme dig sammen til en klode. Din sorte fod så ubehjælpelig over for hundens slips af savl.

No comments: