Thursday 9 January 2020

Miljøforbedrende tiltag (2)
Giv hvert år alle skolebørn minimum 500 gram træfrø hver; udpeg områder, hvor de må så frøene. Lad det blive en fast bestandel af årspensum. Hver skoleklasse går hvert år på Træets Dag en tur i "deres" skov.

Og hvis 500 gram bliver for stor en udgift på statens budget, så begynd med mindre og lad evt. børnene sammen med deres lærere selv samle en del af frøene i statens skove.

Kastanje, agern og bog er fx nemme at samle og vejer forholdsvis meget (i forhold til fx koreanagran frø o.l.)

Lovkrav om at alle nyproducerede vaskemaskiner har mikroplastikdispensere, der adskiller og opsamler mikroplastik fra spildevandet.

Meditation indføres som fast daglig praksis i alle landets skoler og arbejdspladser; samt på hospitaler og psykatriske bosteder, akutmodtagelser. Alle jobsamtaler på jobcenteret starter med ti minutters meditation for ansøger og medarbejder.

Beplant alle busskure med stenurtplanter (sedum) på taget.

Insekthoteller skal være en fast installation ved alle bygninger. Ved nybyggeri skal udformningen af insekthotellerne tage udgangspunkt i det insektliv, der er på den parcel, hvor bygningen ønskes opført.

Tilbyd fri Homeoprofylakse til samme sygdomme som det offentlige tilbyder vacciner for.No comments: