Thursday 2 January 2020

Statsministerens nytårstale 2020 (ll)” Flere tvangsbortadoptioner er i direkte strid med den domspraksis, som i øjeblikket fældes over Norge ved den europæiske menneskerettighedsdomstol.
Den ringe og ulovlige sagsbehandling i anbringelsessager udgør allerede en stor trussel for danske børn og familiers ret til familieliv. Det kan blive en bekymring for børns rettigheder, hvis de samme sagsbehandlere får lov til at agere endnu mere aggressivt end de allerede gør i jagten på flere tvangsbortadoptioner.
De sidste par måneder fyldte skandalesagen i Frederiksberg kommunens familieafdeling forsiderne i den nationale presse. Vi ved at flere kommuner har 50-100% fejl i deres anbringelsessager. Flere og flere forældre og børn udtaler sig på de sociale medier om hvor krænkende, uretfærdigt og forkert myndighederne har ageret i deres familiesager.
Statsministeren fortsætter alligevel sit partis løfte om, at tvangsanbringe 50.000 flere børn, nu begrundet i enkelte udvalgte anbragte børns fortællinger.
Ja der findes børn i Danmark som ikke har det godt derhjemme og selvfølgelig skal vi som samfund beskytte og drage omsorg for disse børn.
Som sagsbehandlingen foregår i dag er der dog stor risiko for, at familier bliver gjort til udsatte familier under myndighedernes sagsbehandling. Det vil sige, at udsatheden var mindre før myndighederne blev involveret. Der sættes ofte krav til forældreegnethed som ingen forælder nogensinde kan indfri. Der indskrives vurderinger baseret på skøn uden, at bevisbyrden skal løftes af myndighederne. Der fuskes med sandheden og familien kan til tider føle sig så forfulgt af sagsbehandlerne, at de flygter ud af Danmark for at undgå justitsmord.
Det er under ingen omstændigheder et sundt fundament, at gennemtvinge flere tvangsbortadoptioner fra og vi vil derfor ydmygt anmode statsministeren om, at gøre sig bekendt med art.8 i menneskerettighedskonventionen, samt få ansat en ekspert i menneskerettigheder som sin rådgiver.”

Fra Facebookgruppen Hjertestilhed - stop vold mod børn.

hjertestilhed@hjertestilhed.dk  

 

No comments: