Friday 3 January 2020

Miljøforbedrende tiltag:

Styrk forskningen i spaltningen af vand til ilt og brint.

Afskaf reklameforsendelser eller gør dem til et tilvalg fremfor det modsatte.

Fortsæt den linje som amterne i hedengangen tid anlagde med at genslynge bække og åer, skabe gydebanker og skabe fri bevægelighed for Danmarks eneste flod.

Sæt fokus på så vidt muligt udelukkende at anvende rå naturmaterialer i alt fra bygninger og tøj til mad, kosmetik og maling.

Godkend Heilpraktik som den findes i fx Tyskland, gør uddannelsen statsgodkendt og statsstøttet; ligestil homöopatisk medicin med allopatisk medicin, udfas så vidt muligt brugen af fx de typer allopatisk medicin, som påvirker hormonbalancen i havets og de ferske vandes fisk.

Forbyd alt der kan tænkes at generere mikroplastik i naturen (her vil især bilernes dæk være en stor udfordring). Lovkrav om mikroplastikseperation i nyproducerede vaskemaskiner. Mikroplastik kan separeres i vand ved hjælp af lyd.

Sæt som krav og målsætning at hver bonde skal forøge muldlaget med fx 2 centimeter over en given periode (med givne hensyn til udgangsjordens beskaffenhed). Lad en evt. statsstøtte være afhængig af dette krav. Lignende krav og præmiering stilles til mikroliv og regnormebestand i både dyrkede og afgræssede arealer.

Staten støtter genrejsningen af de danske frugtplantager med særlig vægt på de danske sorter.

Styrk den kollektive traffik.

Lyt til græsrødderne, der allerede i årtier har eksperimenteret med alternative drifts-, leve og boformer.No comments: