Friday 31 January 2020

TAK
Tak til englænderne for at give Europa chancen
for at være et Europa bestående af frie og uafhængige stater.


No comments: