Friday 3 January 2020

Samfundets naturlige værdiskabelse:

Afskaf penge som betalingsmiddel. Lad et hvert stykke udført arbejde registrere. Et udført arbejde kan udveksles med en andens eller andres udførte arbejde efter en udvekslingsmodel, som fastsættes ved trepartsforhandlinger. Det vil således ikke længere være attraktivt at 'arbejde sort' og hvidvaskning og aktiespekulation vil også være et sagablot. Alle vil være interesseret i at få deres arbejde registreret. Arbejde skal forstås i videste betydning. Således er det også et arbejde at studere, at filosofere etc. (dog skal visse arbejder ikke kunne accepteres som værdifulde - fx et bestilt mord, det skal ikke kunne udveksles med et andet udført arbejde. Hvilken rolle millitæret så kan have i den her aktuelle værdiskabelse, bliver derfor et stort åbent spørgsmål; forbrydelser forsvinder jo ikke som dug for solen).
 Nationalisér bankerne og omdan dem til registrations- og arbejdsudvekslings organer. Bankerne sørger for, at der for hvert registreret arbejde henholdes delparter, som henlægges til hospitaler, skoler, ældrepleje, vejnet, brandvæsen, politi, biblioteker, pensioner, handicapforsørgelse, basisleveomkostninger etc.


Ingen skabt ting og intet naturgivent materiale kan længere have anden værdi end værdien af det arbejde det har krævet at udvinde og forarbejde materialet.


Et hus skal således kun kunne omsættes i forhold til det arbejde, det har været at udvinde og producere de anvendte materialer plus det arbejde, det har krævet at bygge huset. Grunden huset er bygget på kan hverken værdisættes eller beskattes, men tilhører i princippet alle og kan på visse betingelser vederlagsfrit forpagtes i én generation.

Skattevæsenet afskaffes.

No comments: