Wednesday 29 January 2020

Klodens nervesystem

Det elektroniske gitter, jordkloden spændes ind i, er et bidrag til at skabe en slags nervesystem for planeten Tellus. Omkostningerne ved skabelsen af dette elektroniske gitter, hvorigennem bevidsthedsindhold kan udveksles på kryds og tværs af alle klodens egne, vil vise sig som tab af livskræfter, tab af reproduktionsevne, tab af regenrationsevne. Menneskeheden betaler prisen i den store cancergrill med tab af vitale evner som sansen for liv og kontakten til det åndelige ophav vil være så godt som umuliggjort.
No comments: