Sunday 12 January 2020

Miljøforbedrende tiltag (4)
Alle beboelsesbygninger o.l. med tilstrækkeligt store udenomsarealer skal have tilknyttet skov af fx pil til at rense spildevand fra husholdning og sanitet. Nybyggeri kan kun anlægges, når det er tilknyttet tilstrækkeligt udenomsareal som basis for spildevandsskov. Ved store anlæg anlægges i tilknytning til spildevandsskov damme og søer. Når vandkvaliteten tillader det, kan disse tilsluttes det almene å-, flod- og søsystem.

Der gives statsstøtte til etablering af vandrensningssystemer som f.eks Vibela Flow. Regnvand i byer skal i højere grad løbe synligt i Vibela Flow lignende systemer.

 No comments: