Sunday 25 August 2019

;;;
Du stirrer kun igennem kattens døde-maske fra verdens ende. Alle slyngninger i fjorden er raske pile af sværdhug og pirateri. Nåede du aldrig til verdens ende, vil masken helt objektivt set bare være et lag opskyllet tjæretang. Men fra verdens ende stirrer du ud gennem øjnene og skuer et hjørne af verden, du allerede kalder dit. Så når du ikke længere. Selv alt det sorte kalder du en tilvækst af jomfrueligt land.


 

No comments: