Saturday 3 August 2019

Blod, hjerne, hjerte, nyrer ~ i relation til 'gift':

Det der rutsjer over i blodet uden at være blod, får mere eller mindre fri passage til hjernen og må dermed  kunne påvirke evnen til at tænke klart. Alt hvad vi indtager (lys, luft og materie) må omdannes for at kunne genopbygges til blandt andet blod. Når et stof går udenom en sådan omdannelse, går det også udenom, det 'jeg' blodet er så stærkt forbundet med, blodets kvalitet ændres udenom de anatomiske processer og udenom jeg'et. Derved opstår som første trin allergiske reaktioner, som vi egentlig bør være glade for - idet hvis ikke disse alarmlamper fungerede - ville vi være endnu værre stillet. Blodets vej er først og fremmest gennem hjertet. Blodet bærer egentlig billeder til hjertet om kvaliteten af det vi indtager/sanser. Blod i urinen vil være et sygdomstegn.
Man behøver ikke at indtage en akut dosis gift for at få en blodforgiftning. Man kan over længere tid indtage gift (f.eks. små mængder tungmetaller og pænt store mængder alkohol - sådan som f.eks. en del asfaltarbejdere og malere tidligere gjorde). Så kan man efter flere årtier på denne 'kost' - fra den ene dag til den anden udskifte den daglige mængde alkohol (og smøger!) med rigeligt mælk. Og en blodforgiftningstilstand vil kunne opstå - idet knoglerne nu får tilbudt en bedre kvalitet calcium og dermed er ret villige til at frigive en del af de bundne tungmetaller for at bytte dem ud med et mere tiltalende materiale.

No comments: