Monday 12 August 2019

SUICIDED:Siden den seneste præsidentsvalgkamp i U.S.A. har der været vedvarende rygter om, at en stribe politikeres og kendisers relation til sex-krænker og pæderast Jeffrey Epstein indebar, at de havde samme tilbøjeligheder som han. Ingen steder kunne der dog fremføres konkrete retsgyldige beviser for påstandene.

Jeffrey Epstein, der var fængslet, var døgnovervåget pga, at han angiveligt havde forsøgt at ende sit eget liv. Men d. 10. august d.å. blev han trods dette fundet død i sin celle - og dødsårsagen angives til at være selvmord. Men hvordan kan en mand, der er døgnovervåget lykkes med et sådant forhavende. Blev vagterne bedt om at holde sig væk?  Hvad skete der helt nøjagtigt? Hvilken dommer gennemser de video-bånd, der evt. måtte være, hvor Epstein ses tage sit eget liv? Eller blev kameraerne drejet ind mod muren? Blev de slukket? Eller er der lydoptageler?

Det er svært ud fra de foreliggende oplysninger at drage anden konklusion - end at Jeffrey Epstein d. 10. august 2019 blev (selv)myrdet i sin celle.

Epsteins død forhindrer dermed meget behændigt, at en sag, hvor det næsten er utænkeligt, at han skulle have været eneste aktør, kommer for dagens lys ved den ellers forestående rettergang.


 

No comments: