Wednesday 28 August 2019

Åbent brev til danmarks meteorologiske institutAtt. Adm. direktør Marianne Thyrring
Forskningschef Ulrik Smith Korsholm
Kommunikationschef Tania Engbo Dyck-Madsen
Meteorologerne Michael Jarnvig, Ellen Nybo og Jens Ringgaard

Att. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen
Att. Forsvarsminister Trine Bramsen

Medunderskriverne af dette brev udgør en stor gruppe bekymrede borgere, der ønsker et klart svar på nogle spørgsmål, der vedrører vores vejr.

Gennem længere tid har I i jeres vejrudsigter anvendt begrebet ’sløret sol’ som forklaring på de vedvarende striber, der dannes efter visse fly på himlen. Som den vågne borger har bemærket, er der i store dele af landet meget ofte (næsten dagligt) en bemærkelsesværdig flytrafik, der ikke ligner trafikken fra de almindelige civile fly. Alle civile fly udsender et transpondersignal med identifikation, destination. højde, hastighed m.m. Man kan få adgang til disse oplysninger via forskellige flyradarer, da de aflæser dette transpondersignal. Vi kan se, at rigtig mange fly passerer over Danmark uden transpondersignal og efterlader vedblivende og spredende striber. Der kan derfor umuligt være tale om civile fly, nok nærmere militærfly eller droner. Måske kan Forsvarsministeren være behjælpelig her?

Vi er meget interesserede i at vide, hvorfor DMI bruger en ny forklaring på noget, der har fundet sted gennem lang tid? Hvordan er I kommet frem til at anvende begrebet ’sløret sol’, der er et produkt af en helt konkret fysisk masse, der spredes fra højtliggende fly, der af én eller anden grund aldrig udsender transpondersignal? Vi har en klar formodning om, at Geo-Engineering eller aerosol spraying/cloud seeding, som det også kaldes, lader til at have fået lov til at foregå helt uden de danske meteorologers vidende.

Vi ved, at ’sløret sol’ er cirrus partikler, og vi ved, at cirrus er de skyer, der indkapsler varmen. I kalder dem normalt for højtliggende skyer. Vi ved også, at I kalder flystriber for cirrus skyer, og da de dækker himlen, må de jo opvarme. Vi kan se cumulus skyer blæse ind under ’sløret sol’ og flystriber, og da cumulus er skyer, der nedkøler jorden, så må en uddybning her vel være relevant? Jeres forklaring om sibirisk isvinter og sand fra Sahara er udmærket, men hvorfor taler I aldrig om flystriber, cirrus og cumulus, samt de nyklassificerede skyer som Homogenitus, Homomalatus, Mammatus m.fl.? For dem, der interesserer sig for skyer, virker jeres forklaringer mildt sagt sære.

Vi undrer os over, hvordan det kan lade sig gøre at formidle en vejrudsigt, når det er åbenlyst, at der foregår noget suspekt i vores luftrum. Er DMI klar over, at Geo-Engineering stort set hver eneste dag (og nat) med meget stor sandsynlighed er i gang med at forurene vores atmosfære med metaller som aluminium, barium og strontium i nanopartikelstørrelse? Og at dette sker ikke blot i Danmark, men også i resten af den vestlige verden? Er I klar over, at der er opsamlet målinger af disse metaller i regnvand og sne, som viser unaturligt høje niveauer, og som naturligvis har en skadelig effekt på vores klima, på biodiversiteten, og på os som mennesker, eftersom disse partikler er i den luft, vi indånder? Og er I klar over, at der er piloter og andre, der har medvirket til aerosol spraying/cloud seeding, der nu er stået frem som whistleblowers, fordi deres samvittighed ikke holdt til at bære på løgnen?

Man kunne forestille sig, at Geo-Engineering på sigt vil blive os forelagt som en mulig måde at bremse den såkaldte globale opvarmning på. Fordi det er muligt at skabe et ’slør’ foran solen netop vha. de nanopartikler, der spredes, så kloden ikke opvarmes. Men da vi jo allerede nu føler os overbeviste om, at Geo-Engineering finder sted, mangler vi stadig at få svar på, hvorfor vi ikke får noget at vide om det. Hvis det vitterligt er noget, der skal ’hjælpe’ os i kampen mod de angiveligt menneskeskabte klimaforandringer, så burde de, der foretager disse flyvninger, vel gøre det helt åbent og med borgernes vidende?

Tanken om, at Geo-Engineering i sin nuværende form går ud på at fremprovokere den globale opvarmning, og så, når vi er blevet tilstrækkeligt skræmte, bliver sat ind som dét, der skal redde os, er vel nærliggende? Det må være den logiske slutning, når vi, på trods af utallige henvendelser, ikke kan få svar på, hvad der foregår.

På jeres hjemmeside skriver I, at I betjener det danske samfund med meteorologisk viden og data indenfor rigsfællesskabet. I har 250 medarbejdere, så det undrer os, at ingen tilsyneladende kender til omfanget af den Geo-Engineering, der finder sted. Endnu mere mærkeligt er det, at I forsyner Forsvaret med meteorologiske oplysninger, så Forsvaret kan planlægge og gennemføre militære operationer. Derfor må I jo vha. jeres satelitovervågning kunne se den flytrafik, der foregår over hele landet med fly, der givetvis er militærfly eller droner, eftersom de ikke, som tidligere nævnt, udsender noget transpondersignal?

Det er populært at kalde os, der peger på disse vedvarende flystriber for konspirationsteoretikere. Det er jo en grotesk tanke, at ’nogen’ er i færd med at sprøjte giftige tungmetaller ud i vores atmosfære af en årsag, vi kun kan gisne om. Ikke desto mindre vil vi bede om at blive taget alvorligt, for vores bekymring udspringer af en reel frygt for, hvad der i virkeligheden foregår. Klodens fremtid afhænger af, om sandheden får lov at at komme frem. Og her har I, som statsejet institution samt ansvarlige ministre, et særligt ansvar for at formidle netop den.

Så venligst forklar os, hvad begrebet ’sløret sol’ dækker over? Hvad kommer det af, hvornår det er opstået, og hvem har valgt denne definition? Hvorfor fandtes det ikke tidligere, hvordan har I undersøgt det, og hvordan det kan være, at vores vejr tilsyneladende bliver skabt af noget, der har direkte forbindelse til flytrafik, der, som nævnt, ikke afgiver noget transpondersignal? Forklaringen, at der blot er tale om kondensstriber, eller at den ’slørede sol’ skyldes kondens, der bliver til iskrystaller, kan ikke accepteres. Det er ikke en plausibel forklaring.

Vi undrer os. Vi er bekymrede. Vi vil gerne have svar.

Med venlig hilsen

Rikke Hauge
Vibeke Larsen
Mette Almkilde
Marlene Roager
Nicoline Lærke Bærum
Nikolaj Kongsbirk
Jeppe Green Sørensen
Marc Real
Christina Messmann
Bodil Waldstrøm
Jacob Søfelde-Hansen
Linda Alrø
Solveig Gyldenstrøm
Yngve Helene Rusbjerg
Gregers Petersen
Annette Skytte Svendsen
Tanya Høgsbro
Marianne Prüsse
Sune Sejer
Michael Jensen
Kirsten K. Pedersen
Isabella Petersen
Essa Johannessen
Hans Paulin
Tore Ask Nødholt
Ghita Ottosen
Kenneth Christoffersen
Kirsten Hagelund
Anja Fisher Bardum
Daniel Pedersen
Gitte Larsen
Malisha Cadovius
Annie Kromann Rasmussen
Rikkabee Wigga Rask Julius
Sandra Friis
Olé Pedersen
Jacob Krebs Thougaard Sørensen
Susanne Willie Lassen
Lillian Hansen
Brian Lykkegaard
Lotte Vejen
Morten Wilder
Martin Larsen
Ole Brødholt
Vibeke Pristed
Michael Hørup
Charlotte Olsen
Orla Finn Pedersen
Lone Halberg
Peter Reenberg
Anne Toxværd
Maria Markussen
Stefan Terje
Christina Breiner Thomsen
Hanne Sauer
Mads Palsvig
Pia Andersen
Søren Boesen
Lone Boesen
Steen Okholm
Charlotte B. Carlsen
Mariane Deleuran Okholm
Susanne Røngaard
Ulf Byberg
Katrine Love
Solvej Stell
Mellanie Bello Olsen
René Bodholdt
Melanie Tinka
Danny L. Pedersen
Vita Duus
Jesper Davidsen
Kjeld Egheim
Nanna Pedersen
Søren Nielsen
Kim Velf
Mischa Blom Elo
Mathias Brodka
Tina Maria Lizziedatter
Berith Zenia Fagergaard
Rikke Louise Andersen
Lotte Fundal
Martin Jensen
Kristine Petersen
Kim M. Christiansen
Vava Vaux
Dennis Brandhøj
Lonnie Berndt
Connie Christensen
Lykke Conjadia Thorup-Hansen
Camilla Willumsen
Bettina Eriksen
Jane Mundt Pedersen
Sune Kofoed
Sylvie Dahan Søndergaard
Annette Højager Hansen
Theis Bindesbøl Garmund
John E. Kroll
Nikolaj Pedersen
Tobias Verner Ammitzbøll
Kirsten Maise Pedersen
Gert Lassen
Smillah Sølvå
Martin Larsen
Lene Revsbech
Jens-Erik Thuesen
Bente Boskov Hansen
Kim Bach
Tine Skrumsager Hansen
Anne Holtegaard
Bernhard Mikael Hansen
Lene Christensen
Henrik V. F. Hansen
Steen Julius
Claire Lowe Hatch Setina
Ole Birch
Hans Jørn Tveiti
Bonnie Røgen
Mattias Jean Green Adamsen
Kirsten Maise Pedersen
Pierre Tavares
Stellalucia Esperanza Aagaard
Agnethe Klerens Guy-James
Ernst Møllnitz Flakholm
Theodor Rosgaard Kristensen
Nicoline Lærke Bælum
Erik Frydenlund
Tine Kvist
Stephan Werhs
Maja Høgh Pedersen
Malou Sofia Holm
Mike Kashmir
Connie Ringgaard
John Smedemark
Joan E. Nielsen
Mikkel Vangsø
Simon Sørensen
Annette Keil
Adriana Dominguez
Michael Jensen
Vimela Vibeke Hansen
Tine Bülov
Per Knutson
Birte Vishart
Silke Skouenborg Parbo
Birgitte Hjort

Billeddokumentation er indsendt af underskriverne af brevet og kommer fra alle egne af landet. Vi står meget gerne til rådighed med yderligere dokumentation, såfremt det skulle ønskes.

No comments: