Sunday 15 August 2021

:::

 

Et flag halveret

af en uskylds væbnet vinge

de blanke skygger

over mure - over floder

lyden af Hölderlins skridt

gennem mit digt. 

No comments: