Sunday 8 August 2021

Vammel hammelkildeI takt med at plandemien afsløres og bedraget åbenbares      

     vil skovbrande slukkes og naturkatastrofer 

                               stilne.                                                                                                          

   No comments: