Saturday 23 January 2021

:::

  Vi er på vej mod at nå samme høje stade som en myretue.

Men menneskehedens højeste mål har ikke myren som sit ypperste forbillede.

No comments: