Sunday 24 January 2021

Sundhedsfaglige og økonomiske perspektiver i covid19 håndteringen contra behandlingen af øvrige diagnoser

 

Testkapacitet er pt. 100.000 daglige hurtigtest og 130.000 PCR tests. Hvis vi sætter prisen pr test til 200 dkk, så giver det en maksimal daglig udgift på 46 millioner kroner. Der til skal så lægges udgiften til at etablere diverse testcentre.

 

Beregninger Dagbladet Information for godt et halvt år siden foretog, viste at hver fundne 'smittede' på det tidspunkt kostede 600.000 danske kroner.

 

Det er aldrig rart at gøre menneskeliv op i penge. Men det er jo dog det, som sundhedsvæsenet har måttet gøre i umindelige tider. De har skulle prioritere. De gældende politiske prioriteringer synes ikke at være i trit med sundhedsfaglige perspektiver. De penge der bruges på testkapacitet, hvor hver fundne positiv koster mere end en halv million kroner, kunne være brugt langt mere fornuftigt på de sygdomskategorier, der om ikke man havde tilladt kriterierne for registration af 'syg med corona'  at overskygge alle andre kategorier, der i statistikkerne for alle årene forud for 2020 lå med tal, der langt overstiger kategorien 'covid19', især hvis 'covid19' tilfældene kunne få lov til at være enkelt diagnoser og ikke overskygninger af andre diagnoser.

No comments: