Friday 1 January 2021

Den bundsolide pantsætning

 Den danske økonomi er bundsolid, har finansministeren sagt. Men hvad betyder det, at den danske økonomi er bundsolid. Betyder det ikke, at vores kreditværdighed er så stor, at vi kan låne alle de penge, der er brug for. Betyder det ikke, at Danmark bevæger sig ud på randen af pantsætning.

Der er ingen steder i verden - måske undtagen Kina, hvor økonomien er bundsolid! Alle landes økonomier er i færd med at blive smadret - lige altså undtagen Kinas. Med den magiske virus som dække smadres land efter land, erhverv efter erhverv. Alle kommer de til at skulle stå i gæld til op over halsen. Verdensbanken vil komme til at skulle slå en streg over den fælles indbyrdes gæld. Kina vil stå som redningsmanden i denne store finansielle krig. De har allerede bygget et museum til ære for den magiske virus. Den blev nøglen til at kunne indføre diktaturforordninger i lande, der engang regnede sig selv for frie og demokratiske. 

No comments: