Wednesday 20 January 2021

:::

 Klar tale fra vores nuværende statsminister; gid det var noget hun selv kunne efterleve: HER!
 

No comments: