Tuesday 12 January 2021

Den årligt tilbagevende sygdom, der forsvandt

 

Hvis influenza skulle være forsvundet på grund af vores adfærd, så skulle ny sars corona vira vel lige så vel være ude af statistikken. Beskrivelsen af coronaforløb adskiller sig i symptombilledet fra influenza på graden af kvælningsfornemmelse. Ellers er de andre umiddelbare symptomer identiske med en influenza pådragelse. Hvordan influenza og ny sars corona interagerer med diverse vacciner og andre miljø påvirkninger er stadig et åbent forskningsfelt. At der finder sådanne interaktioner sted, er virologer imidlertid næppe i tvivl om. Mht et isoleret og oprenset eksemplar af ny sars corona så er Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen ikke i besiddelse af et sådant. De henholder sig til den genetiske kode, de har fået tilsendt fra Kina. De fremmeste statsansatte eksperter stiller sig tilfreds med dette. Dette er gældende verden over. Tilbage står stadigt at forklare, hvor de årlige tilbagevendende influenza epidemier er forduftet hen.No comments: