Saturday 23 January 2021

Åbent brev til de danske sundhedsmyndigheder fra Mette Kenfelt

 

Åbent brev til de danske sundhedsmyndigheder, sundhedsministeren og de sundhedspolitiske ordførere.

Danmark er på en europæisk vaccineførsteplads. Statsministeren bringer håb, - der er lys for enden af tunnelen. Danskerne er på vej ud af mørket og nationalmelodien lyder i baghovedet, ”Der er et yndigt ”vaccine” land”.

Kun en "sikker og effektiv" vaccine godkendes, fortæller sundhedsmyndighederne igen og igen.

Sikken lettelse - effektive og sikre corona vacciner, og ingen vaccinetvang. Sundhedspolitiske beslutninger ud fra et forsigtighedsprincip med fokus på folkesundheden. Desværre er omkostningerne enorme, men forventninger er - alt bliver godt, og vaccinerne vil bringe vores liv tilbage igen.

Det er fornuftigt at lytte til myndighederne, men det er mit råd, at du altid skal undersøge informationerne selv. Det er vigtigt med nuanceret viden, kildekritik, og inddragelse af uafhængig videnskabelig forskning fra fageksperter i din samlede vurdering. Og da flere i min familie begyndte at tale om corona vaccinen, var det naturligt for mig at se nærmere på datagrundlaget i blandt andet ”FDA Briefing Document Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”. (1)

Til at starte med, læste jeg Sundhedsstyrelsens målsætninger for ”Vaccination mod Covid-19”, planlægningsgrundlag for første fase af vaccinationsindsatsen. (2)

Målsætning 1: Minimering af død og alvorlig sygdom som følge af COVID-19

Målsætning 2: Minimering af smittespredning generelt i samfundet og sikre kontrol med epidemien

Målsætning 3: Beskyttelse af samfundskritiske nøglefunktioner

Redaktør Peter Doshi fra The BMJ, British Medical Journal, et britisk videnskabeligt tidsskrift om lægevidenskab, der er blandt de mest indflydelsesrige akademiske peer-review-tidsskrifter i verden, har gennemgået Covid-19 vaccineforsøgene.

I oversigten med Covid-19 vaccineforsøgene, som Peter Doshi har lavet, ses meget nemt, at Sundhedsstyrelsens målsætningerne IKKE stemmer overens med vaccineproducenternes karakteristika for fase III covid-19 vaccineforsøg tabel 1. (se foto eller link) (3)

• Reduktion i svær covid-19 (hospitalsindlæggelse, ICU eller død) - NEJ

• Afbrydelse af transmission (spredning fra person til person) - NEJ

• Forebyggelse af symptomatisk sygdom hos vaccine-modtageren - JA

De kliniske testforsøg, som for nuværende er i gang, stemmer IKKE overens med Sundhedsstyrelsens ønskede målsætninger. De rå forsøgsdata vil først være tilgængelige, 2 år efter forsøgets afslutning i 2023. Der er så meget, man ikke ved.

Mon sundhedsmyndighederne over hele verden, har haft fokus på udryddelse af pandemien med hjælp af Covid-19 vacciner, uden at forventningsafstemme med vaccineproducenterne?

Som borger synes jeg det er foruroligende, men også skuffende læsning.

Hvornår mon sundhedsmyndighederne vil fortælle danskerne, at testforsøgene af covid-19 vaccinerne slet ikke er designet til at afgøre om vaccinerne vil redde liv, forhindre svær infektion eller forhindre smitte? Ej heller i hvor stort omfang en vaccineret person kan give corona smitte videre til andre? Eller manglende kendskab til følgerne ved at blive covid-19 vaccineret, når man allerede har antistoffer i blodet? Hvorfor dør et stort antal ældre umiddelbart efter vaccination?

Spørgsmålene er mange og står i kø.

Covid-19 vaccinerne er testet blandt et historisk stort antal forsøgspersoner i alderen 18-65 år. Alle forsøg har udelukket immunkompromitterede personer, gravide eller ammende kvinder. Ældre over 65 år indgår stort set ikke i forsøgene.

På trods af rekordstort antal forsøgsdeltagere (Moderna 30.000, Pfizer 43.998, AstraZeneca 30.000 testpersoner), så er indlæggelse på hospital og dødsfald af covid-19, simpelthen sket alt for sjældent i testgrupperne, hvilket umuliggør statistisk signifikant dokumentation. Det er egentligt utroligt, at det ikke har været muligt, især når der er tale om en pandemi!

Men hvad kan Covid-19 vaccinerne, når de for nuværende hverken kan redde liv, forhindre svær infektion eller smitte?

Umiddelbart er Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccinen en forebyggende vaccine, som kan forhindre milde til mellemsvære symptomer af covid-19 sygdom. Til dette formål anbefaler FDA virologisk bekræftet SARS-CoV-2 infektion med en eller flere af følgende symptomer:

o Feber eller kulderystelser

o Hoste

o Åndenød eller åndedrætsbesvær

o Træthed

o Muskel- eller kropssmerter

o Hovedpine

o Nyt tab af smag eller lugt

o Ondt i halsen

o Overbelastning eller løbende næse

o Kvalme eller opkastning

o Diarré

PCR bekræftet infektion er et acceptabelt primært endepunkt, som dokumentation for COVID-19 vaccine effekt.

Jeg har tidligere skrevet om den tvivlsomme og ubrugelige PCR test her https://www.facebook.com/mette.kenfelt/posts/3537930282994614

For godkendelse af COVID-19-vaccinerne skal effektivitetstærsklen for autorisation være på mindst 50%.

Pfizer rapporterede i alt 170 PCR bekræftede covid-19 tilfælde, fordelt på hhv. 8 i vaccinegruppen og 162 i placebogruppen, og dermed en vaccineeffektivitet på 95%.

Det vil med andre ord sige, at nødgodkendelsen af vaccination til hele verdens befolkning, er baseret på i alt 170 personer ud af 43.998 personer i Pfizer studiet, hvor der påvises en effektivitet på 95%. Men kan det virkelig have sin rigtighed?

Ved nærmere gennemgang af FDA-rapporten om Pfizer vaccinen kan følgende læses på side 42: (4)

“Among 3410 total cases of suspected but unconfirmed COVID-19 in the overall study population, 1594 occurred in the vaccine group vs. 1816 in the placebo group. Suspected COVID-19 cases that occurred within 7 days after any vaccination were 409 in the vaccine group vs. 287 in the placebo group. It is possible that the imbalance in suspected COVID-19 cases occurring in the 7 days postvaccination represents vaccine reactogenicity with symptoms that overlap with those of COVID-19. Overall though, these data do not raise a concern that protocol-specified reporting of suspected, but unconfirmed COVID-19 cases could have masked clinically significant adverse events that would not have otherwise been detected”.

Det betyder med andre ord, at 3.410 forsøgspersoner med mistanke om covid-19 i testforsøgene slet IKKE blev PCR testet overhovedet, og er fjernet fra studiet.

Årsagen kendes ikke pt. Der er tale om 1.594 i vaccinegruppen mod 1.816 i placebogruppen.

Det virker besynderligt at ignorere 3.410 tilfælde, hvilket er mere end 20 gange flere mistænkte covid-19 tilfælde end bekræftede covid-19 tilfælde, og især fordi nødgodkendelsen kun er baseret på opnået effektivitet hos 170 personer TOTALT (8+162).

Hvis de 3.410 udeladte mistænkte Covid-19 tilfælde kun var en mindre del af det samlede antal, som danner grundlaget og dokumentationen for en effektivitet på 95%, så var det en helt anden situation, men det er ikke tilfældet.

Pfizers egen rapport omtaler ikke de 3.410 "mistænkte covid-19 tilfælde". (5) De 3.410 tilfælde nævnes heller ikke i en offentliggjort artikel i New England Journal of Medicine. (6) Informationerne findes kun i FDA-rapporten om Pfizer vaccinen.

Ifølge Peter Doshi rejser det mistanke om, at effektiviteten slet ikke er på 95%, men nærmere ligger et sted mellem 19% - 29 %, hvilket er langt under de 50%, som er effektivitetstærsklen for autorisation. (7)

Nøjagtig effektivitetsgrad afhænger af korrektion af tilfælde inden for 7 dage efter vaccination (hhv. 409 i vaccinegruppen mod 287 i placebogruppen).

Der er brug for mere viden og de rå forsøgsdata.

Fodnote til udregningen kan læses i BMJ linket fra 4. januar 2021:

19% = 1 - (8 + 1594) / (162 + 1816);

29% = 1 - (8 + 1594 - 409) / (162 + 1816 - 287)

En effektivitet på bare 19-29% er langt under de officielle udmeldinger, hvilket måske forklarer følgende udtalelser?

”En egentlig elimination af SARS-CoV-2 er i bedste fald fremtidsmusik og må snarere anses som en umulighed, skriver Kåre Mølbak i hans sidste Nyhedsbrev inden han går på pension, og samme dag, 13. januar 2021 udtaler Modernas CEO Stephane Bancel, ”At verden bliver nødt til at leve med Covid for evigt” (8,9)

Det er alvorlig mistanke, som rejses med mange alvorlige konsekvenser til følge.

Vaccinen var formentlig aldrig blevet nødgodkendt med det formål, at vaccinere hele verdens befolkning, samtidig med de kliniske testforsøg stadig er i gang?

• Vaccinen er nødgodkendt på et forkert grundlag

• Vaccination af alle borgere, er for nuværende et verdensomspændende forsøg på et forkert oplyst grundlag

• Sundhedsstyrelsens målsætninger vedrørende Covid-19 vaccination er tvivlsomme, når effektiviteten måske kun er på max 29%, og ikke 95%, samt den usikkerhed, at Covid-19 vaccinerne, hverken kan redde liv, forhindre svær infektion eller smitte

• Vaccinepas er en urealistisk løsning

• Indkøb af mange millioner utilstrækkelige vaccinedoser

• Ingen Covid-19 vacciner er undersøgt for langtidsbivirkninger eller deres uspecifikke effekter på den generelle sundhed, og før det er undersøgt, kan sundhedsmyndighederne faktisk ikke sige, at vaccinerne er sikre

• Vaccinebeskyttelsens varighed er ovenikøbet ubekendt.

De foreløbige undersøgelser og analyser har en begrænset opfølgningsperiode, som ikke gør det muligt, at vurdere en vedvarende effekt længere end max 2 måneder.

FDA-rapport side 46, 8.2. “Unknown Benefits/Data Gaps Duration of protection As the interim and final analyses have a limited length of follow-up, it is not possible to assess sustained efficacy over a period longer than 2 months”.

”Der venter sundhedsmyndighederne en kæmpe opgave med at klæde danskerne på til en coronavaccine, inden den snart har fået de rette godkendelser og er parat til at blive skudt i armen”. Sådan lød det fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm til DR 27. november 2020. (10)

- ”Det allervigtigste, vi kan gøre som sundhedsmyndighed, er, at vi i vores information er så åbne og ærlige som muligt og lægger alt frem - også tvivlen og fordelen og mulige ulemper”, udtaler Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Der er rejst tvivl om grundlaget, og når FDA ligger inde med data, så gør EMA og de danske sundhedsmyndigheder også.

Jeg ser frem til den åbne og ærlige kommunikation, som Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm tidligere har refereret til.

Ordet er dit Søren Brostrøm.

Med venlig hilsen

Mette Kenfelt

Del af hjertet tak og hjælp andre...

Kilder:

No comments: