Thursday 28 January 2021

Det mindste onde ....

Et liv for et liv er vel et absolut onde. Men et liv ofret (sit eget fx) til fordel for millioner andres kan være det mindste onde.

 

Tyve liv taget (SS-officerer fx) til fordel for tusinder af kz-fangers frigørelse. Ja, vi ved, hvad det betød for de tusinde, når dette regnestykke ikke var en del af deres fælles bevidste beslutning. Det betød ikke alene, at de fleste af dem led en pinefuld død. Men det betød også, at de få, der alligevel overlevede - senere fik et liv, der for de flestes vedkommende var forbundet med store skyldfølelser og for manges vedkommende også en gentagen oplevelse af udstødelse.

Men det er alt sammen set fra et jordisk perspektiv.

 Fra et kosmisk perspektiv handlede prøven måske netop om at udstå og overkomme de lidelser, der blev en forvoldt. Stod antikkens filosoffer ikke og holdt hver lidende i hånden. Kyssede Kristus mon ikke hver dag de blodigt smadrede legemer. Løftede ikke én langsomt og møjsommeligt sit sammenvoksede øjenlåg og så der Kristus stå som en skygge i skumringen. 

No comments: